నా యేసయ్యా నా స్తుతియాగము

పాట రచయిత: హోసన్నా మినిస్ట్రీస్
Lyricist: Hosanna Ministries


నా యేసయ్యా నా స్తుతియాగము
నైవేద్యమునై ధూపము వోలె
నీ సన్నిధానము చేరును నిత్యము
చేతువు నాకు సహాయము వెనువెంటనే – వెనువెంటనే (2)

ఆత్మతోను మనసుతోను
నేను చేయు విన్నపములు (2)
ఆలకించి తండ్రి సన్నిధిలో నాకై
విజ్ఞాపన చేయుచున్నావా (2)
విజ్ఞాపన చేయుచున్నావా       ||నా యేసయ్యా||

ప్రార్థన చేసి యాచించగానే
నీ బాహు బలము చూపించినావు (2)
మరణపు ముల్లును విరిచితివా నాకై
మరణ భయము తొలగించితివా (2)
మరణ భయము తొలగించితివా         ||నా యేసయ్యా||

మెలకువ కలిగి ప్రార్థన చేసిన
శోధనలన్నియు తప్పించెదవు (2)
నీ ప్రత్యక్షత నే చూచుటకే నాకై
రారాజుగా దిగి వచ్చెదవు (2)
రారాజుగా దిగి వచ్చెదవు        ||నా యేసయ్యా||


Naa Yesayyaa Naa Sthuthiyaagamu
Naivedyamunai Dhoopamu Vole
Nee Sannidhaanamu Cherunu Nithyamu
Chethuvu Naaku Sahaayamu Venuventane – Venuventane (2)

Aathmathonu Manasuthonu
Nenu Cheyu Vinnapamulu (2)
Aalakinchi Thandri Sannidhilo Naakai
Vignaapana Cheyuchunnaavaa (2)
Vignaapana Cheyuchunnaavaa         ||Naa Yesayyaa||

Praarthana Chesi Yaachinchagaane
Nee Baahu Balamu Choopinchinaavu (2)
Maranapu Mullunu Virichithivaa Naakai
Marana Bhayamu Tholaginchithivaa (2)
Marana Bhayamu Tholaginchithivaa       ||Naa Yesayyaa||

Melakuva Kaligi Praarthana Chesina
Shodhanalanniyu Thappinchedavu (2)
Nee Prathyakshatha Ne Choochutake Naakai
Raaraajugaa Digi Vachchedavu (2)
Raaraajugaa Digi Vachchedavu        ||Naa Yesayyaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply