నలుగకుండ గోధుమలు

పాట రచయిత: పి సతీష్ కుమార్
Lyricist: P Satish Kumar


నలుగకుండ గోధుమలు కడుపు నింప గలుగునా
కరగకుండ కొవ్వొత్తి కాంతి నివ్వగలుగునా (2)
ఆత్మీయ యాత్రలో నలుగుటయే విలువయా
ఇరుకైన బాటలో కరుగుటయే వెలుగయా (2)       ||నలుగకుండ||

పగలని బండనుండి జలములు హోరులు
విరుగని పొలము మనకు పంటలివ్వగలుగునా (2)
పరలోక యాత్రలో పగులుటయే ఫలమయా (2)
విశ్వాసి బాటలో విరుగుటయే పరమయా (2)       ||నలుగకుండ||

రక్తము చిందకుండ పాపములు పోవునా
కన్నీరు కార్చకుండ కలుషములు కరుగునా (2)
అంతిమ యాత్రలో క్రీస్తేసే గమ్యమయా (2)
ఏకాంత బాటలో ప్రభు యేసే శరణమయా
బహు దూర బాటలో ప్రభు యేసే శరణమయా         ||నలుగకుండ||


Nalugakunda Godhumalu Kadupu Nimpa Galugunaa
Karagakunda Kovvotthi Kaanthi Nivvagalugunaa (2)
Aathmeeya Yaathralo Nalugutaye Viluvayaa
Irukaina Baatalo Karugutaye Velugayaa (2)         ||Nalugakunda||

Pagalani Bandanundi Jalamulu Horulu
Virugani Polamu Manaku Pantalivvagalugunaa (2)
Paraloka Yaathralo Pagulutaye Phalamayaa (2)
Vishwaasi Baatalo Virugutaye Paramayaa (2)         ||Nalugakunda||

Rakthamu Chindakunda Paapamulu Povunaa
Kanneeru Kaarchakunda Kalushamulu Karugunaa (2)
Anthima Yaathralo Kreesthese Gamyamayaa (2)
Aekaantha Baaatalo Prabhu Yese Sharanamayaa
Bahu Doora Baatalo Prabhu Yese Sharanamayaa       ||Nalugakunda||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply