మధురం మధురం

పాట రచయిత: హోసన్నా మినిస్ట్రీస్
Lyricist: Hosanna Ministries


మధురం మధురం నా ప్రియ యేసుని చరితం మధురం
శాశ్వతం శాశ్వతం నా ప్రభు కృపయే నిరంతరం (2)
దీన మనస్సు – దయ గల మాటలు
సుందర వదనం – తేజోమయుని రాజసం (2)    ||మధురం||

ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగై దిగివచ్చి – చీకటిలో ఉన్న వారిని
బంధింప బడియున్న వారిని విడుదల చేయుటకు (2)
నిరీక్షణ కలిగించి వర్దిల్ల చేయుటకు
యేసే సరిపాటి నా యేసే పరిహారి (2)    ||మధురం||

పరిపూర్ణమైన నెమ్మదినిచ్చుటకు – చింతలన్నియు బాపుటకు
ప్రయాసపడు వారి భారము తొలగించుటకు (2)
ప్రతిఫలము నిచ్చి ప్రగతిలో నడుపుటకు
యేసే సరిపాటి నా యేసే పరిహారి (2)    ||మధురం||

కలవర పరిచే శోధనలెదురైన – కృంగదీసే భయములైనను
ఆప్యాయతలు కరువైన ఆత్మీయులు దూరమైనా (2)
జడియకు నీవు మహిమలో నిలుపుటకు
యేసే సరిపాటి నా యేసే పరిహారి (2)    ||మధురం||


Madhuram Madhuram Naa Priya Yesuni Charitham Madhuram
Shaashwatham Shaashwatham Naa Prabhu Krupaye Nirantharam (2)
Deena Manassu – Dayagala Maatalu
Sundara Vadanam – Thejomayuni Raajasam (2)    ||Madhuram||

Aascharyakaramaina Velugai Digivachchi – Cheekatilo Unna Vaarini
Bandhimpabadiyunna Vaarini Vidudala Cheyutaku (2)
Nireekshana Kaliginchi Vardhilla Cheyutaku
Yese Saripaati Naa Yese Parihaari (2)    ||Madhuram||

Paripoornamaina Nemmadinichchutaku – Chinthalanniyu Baaputaku
Prayaasapadu Vaari Bhaaramu Tholaginchutaku (2)
Prathiphalamu Nichchi Pragathilo Naduputaku
Yese Saripaati Naa Yese Parihaari (2)    ||Madhuram||

Kalavarapariche Shodhanaleduraina – Krungadeese Bhayamulainanu
Aapyaayathalu Karuvaina Aathmeeyulu Dooramainaa (2)
Jadiyaku Neevu Mahimalo Niluputaku
Yese Saripaati Naa Yese Parihaari (2)    ||Madhuram||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply