చిన్నారి బాలగా

పాట రచయిత:
Lyricist:


చిన్నారి బాలగా చిరుదివ్య జ్యోతిగా
కనరాని దేవుడు కనిపించెనా
తన ప్రేమ నా పైన కురిపించెనా… కురిపించెనా
జో.. లాలిజో.. జో… లాలిజో…

పరలోక భోగాలు వర దూత గానాలు
తనకున్న భాగ్యాలు విడనాడెనా (2)
పాపాలు భరియించెనా – శాపాలు భరియించెనా
ఆనందమే ఆశ్చర్యమే సంతోషమే సమాధానమే        ||జో లాలిజో||

దావీదు తనయుండై మహిమా స్వరూపుండై
మానుజావతారుండై పవళించెనా (2)
గాఢాంధకారంబున ఒక తార ఉదయించెనా
ప్రభు బాలుడై ప్రభు యేసుడు మరియమ్మ ఒడిలోన నిదురించెనా        ||జో లాలిజో||

శాంతి స్వరూపుండు కరుణా సముద్రుండు
కడు శక్తిమంతుడు కమనీయుడు (2)
ఆశ్చర్యకరుడాయనే ఆలోచన కర్తాయనే
అభిషిక్తుడు ఆరాధ్యుడు ప్రేమామయుడు ప్రియుడేసుడు        ||జో లాలిజో||


Chinnaari Baalagaa Chirudivya Jyothigaa
Kanaraani Devudu Kanipinchenaa
Thana Prema Naa Paina Kuripinchenaa… Kuripinchenaa
Jo.. Laalijo.. Jo… Laalijo…

Paraloka Bhogaalu Vara Dootha Gaanaalu
Thanakunna Bhaagyaalu Vidanaadenaa (2)
Paapaalu Bhariyinchenaa – Shaapaalu Bhariyinchenaa
Aanandame Aascharyame Santhoshame Samaadhaaname           ||Jo Laalijo||

Daaveedu Thanayundai Mahimaa Swaroopundai
Manujaavathaarundai Pavalinchenaa (2)
Gaadaandhakaarambuna Oka Thaara Udayinchenaa
Prabhu Baaludai Prabhu Yesudu Mariyamma Odilona Nidurinchenaa           ||Jo Laalijo||

Shaanthi Swaroopundu Karunaa Samudrundu
Kadu Shakthimanthudu Kamaneeyudu (2)
Aascharyakarudaayane Aalochana Karthaayane
Abhishikthudu Aaraadhyudu Premaamayudu Priyudesudu           ||Jo Laalijo||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply