కష్ట నష్టాలైనా

పాట రచయిత: ఎన్ అషెర్ బుషన్న
Lyricist: N Asher Bushanna

కష్ట నష్టాలైనా కడగండ్ల బ్రతుకైనా
ఈ జీవి నీ తోడు ఎడబాసి పోదులే (2)
ఓ యేసయ్యా…
ఈ జీవి నీ తోడు ఎడబాసి పోదులే(2)

నిను ఎడబాసినపుడు – నా బ్రతుకే దండగా
బ్రతికున్న మూన్నాళ్ళ – నీతోనే పండుగా
యేసయ్య మార్గమే నడవర ఓరన్న (2)         ||కష్ట||

కొండగా అండగా – నీవుండగ లోకాన
ఎండిన ఎముకలయినా – ఉండుగా జీవంగా
యేసయ్య మార్గమే నడవర ఓరన్న (2)         ||కష్ట||

కారు మబ్బు కమ్మినా – కాలమెదురు తిరిగినా
నీ సిలువ నెత్తుకొని – నే సాగిపోతాను
నీ సిలువ నెత్తుకొని – నే సాగిపోతాను (2)          ||కష్ట||

Kashta Nashtaalainaa Kadagandla Brathukainaa
Ee Jeevi Nee Thodu Edabaasi Podule (2)
O Yesayyaa..
Ee Jeevi Nee Thodu Edabaasi Podule (2)

Ninu Edabaasinapudu – Naa Brathuke Dandagaa
Brathikunna Moonnaallu – Neethone Pandugaa
Yesayya Maargame Naduvara Oranna (2)        ||Kashta||

Kondagaa Andagaa – Neevundaga Lokaana
Endina Emukalainaa – Undugaa Jeevamgaa
Yesayya Maargame Naduvara Oranna (2)         ||Kashta||

Kaaru Mabbu Kamminaa – Kaalameduru Thiriginaa
Nee Siluva Netthukoni – Ne Saagipothaanu
Nee Siluva Netthukoni – Ne Saagipothaanu (2)        ||Kashta||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply