మధురం మధురం నీ ప్రేమే

పాట రచయిత:
Lyricist:


మధురం మధురం – నీ ప్రేమే అతి మధురం
అమరం అతి విజయం – నీ సిలువ రక్తమే విజయం
ఇమ్మానుయేలుడ నీ ప్రేమ మధురం – నీకే నా వందనం (2)
మధురం మధురం – నీ ప్రేమే అతి మధురం (2)        ||మధురం||

నా శిక్షకై నా నిందలకై – ప్రాణము పెట్టిన ప్రేమ
నిందలు నిట్టూర్పులు – సేదదీర్చిన ప్రేమ (2)
సర్వోన్నతుడా సహాయకుడా
మరువగలనా నీ ప్రేమను (2)        ||మధురం||

సత్యమును నాకు కేడెమును – ధరియింప చేసిన ప్రేమ
కనికరమును కలిగించగను – కల్వరికేగిన ప్రేమ (2)
మహోన్నతుడా మహా ఘనుడా
మరువగలనా నీ ప్రేమను (2)        ||మధురం||


Madhuram Madhuram – Nee Preme Athi Madhuram
Amaram Athi Vijayam – Nee Siluva Rakthame Vijayam
Immaanuyeluda Nee Prema Madhuram-Neeke Naa Vandanam(2)
Madhuram Madhuram – Nee Preme Athi Madhuram (2)         ||Madhuram||

Naa Shikshakai Naa Nindalakai – Praanamu Pettina Prema
Nindalu Nittoorpulu – Sedadeerchina Prema (2)
Sarvonnathudaa Sahaayakudaa
Maruvagalanaa Nee Premanu (2)         ||Madhuram||

Sathyamunu Naaku Kedemunu – Dhariyimpa Chesina Prema
Kanikaramunu Kaliginchaganu – Kalvarikegina Prema (2)
Mahonnathudaa Mahaa Ghanudaa
Maruvagalanaa Nee Premanu (2)         ||Madhuram||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply