దేవా నీ తలంపులు

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion


దేవా నీ తలంపులు అమూల్యమైనవి నా యెడ
నా యెడల నీ కరుణ
సర్వ సదా నిలుచుచున్నది (2)        ||దేవా||

స్తుతులర్పింతు ప్రభు నీకు నేడే
స్తుతి పాడేను హృదయముతో (2)
స్తుతించి వర్ణించి ఘనపరతున్ (2)
నీవే నా రక్షకుడవని         ||దేవా||

మొదట నిన్ను ఎరుగనైతిని
మొదటే నన్ను ఎరిగితివి (2)
వెదుకలేదు ప్రభువా నేను (2)
వెదకితివి ఈ పాపిని          ||దేవా||

అద్భుతమైనది సిలువ దృశ్యం
ప్రభును కొట్టి ఉమ్మి వేసిరి (2)
ప్రభును వర్ణింప నశక్యము (2)
ప్రభువే సహించె దుఃఖము           ||దేవా||

ఎట్లు మౌనముగా నుందు ప్రభు
చెల్లింపక స్తోత్ర గీతము (2)
కాలమంతా పాడుచుండెద (2)
నీ ప్రేమ అపారమైనది           ||దేవా||


Devaa Nee Thalampulu Amoolyamainavi Naa Yeda
Naa Yedala Nee Karuna
Sarva Sadaa Nilachuchunnadi (2)        ||Devaa||

Sthuthularpinthu Prabhu Neeku Nede
Sthuthi Paadenu Hrudayamutho (2)
Sthuthinchi Varninchi Ghanaparathun (2)
Neeve Naa Rakshakudavani          ||Devaa||

Modata Ninnu Eruganaithini
Modate Nannu Erigithivi (2)
Vedukaledu Prabhuvaa Nenu (2)
Vedakithivi Ee Paapini          ||Devaa||

Adbhuthamainadi Siluva Drushyam
Prabhunu Kotti Ummi Vesiri (2)
Prabhunu Varnimpa Nashakyamu (2)
Prabhuve Sahinche Dukhamu         ||Devaa||

Etlu Mounamugaa Nundu Prabhu
Chellimpaka Sthothra Geethamu (2)
Kaalamanthaa Paaduchundeda (2)
Nee Prema Apaaramainadi         ||Devaa||

Chords Credits: Brother Oliver Paul

Capo on 5th Fret Chord (C)
C F   G    C  Am      C  F
Devaa Nee Thalampulu Amoolyamainavi Naa Yeda
 Dm   G  
Naa Yedala Nee Karuna
    F   G      C
Sarva Sadaa Nilachuchunnadi (2)    ||Devaa||
C        Am      F   
Sthuthularpinthu Prabhu Neeku Nede
     G        C
Sthuthi Paadenu Hrudayamutho (2)
      F     G     C
Sthuthinchi Varninchi Ghanaparathun (2)
  G         C
Neeve Naa Rakshakudavani     ||Devaa||
C      Am     F
Modata Ninnu Eruganaithini
    G       C
Modate Nannu Erigithivi (2)
   F       G C
Vedukaledu Prabhuvaa Nenu (2)
  G        C
Vedakithivi Ee Paapini     ||Devaa||
C        Am      F
Adbhuthamainadi Siluva Drushyam
     G       C
Prabhunu Kotti Ummi Vesiri (2)
     F     G   C
Prabhunu Varnimpa Nashakyamu (2)
   G        C
Prabhuve Sahinche Dukhamu     ||Devaa||
C        Am     F
Etlu Mounamugaa Nundu Prabhu
      G       C
Chellimpaka Sthothra Geethamu (2)
   F    G    C
Kaalamanthaa Paaduchundeda (2)
   G        C
Nee Prema Apaaramainadi     ||Devaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: