నీ నిర్ణయం

పాట రచయిత:
Lyricist:


నీ నిర్ణయం ఎంతో విలువైనది ఈ లోకంలో
అది నిర్దేశించును జీవిత గమ్యమును
ఈనాడే యేసుని చెంతకు చేరు (2)       ||నీ నిర్ణయం||

లోకం దాని ఆశలు గతించిపోవును
మన్నైన నీ దేహం మరల మన్నై పోవును (2)
మారుమనస్సు పొందినచో పరలోకం పొందెదవు
క్షయమైన నీ దేహం అక్షయముగా మారును (2)       ||నీ నిర్ణయం||

పాపం దాని ఫలము నిత్య నరకాగ్నియే
శాపంతో నీవుండిన తప్పదు మరణము (2)
భరియించె నీ శిక్ష సిలువలో ఆ ప్రభు యేసే
ఈనాడే యోచించి ప్రభు యేసుని నమ్ముకో (2)       ||నీ నిర్ణయం||


Nee Nirnayam Entho Viluvainadi Ee Lokamlo
Adi Nirdeshinchunu Jeevitha Gamyamunu
Eenaade Yesuni Chenthaku Cheru (2)          ||Nee Nirnayam||

Lokam Daani Aashal Gathinchipovunu
Mannaina Nee Deham Marala Mannai Povunu (2)
Maarumanassu Pondinacho Paralokam Pondedavu
Kshayamaina Nee Deham Akshayamugaa Maarunu (2)          ||Nee Nirnayam||

Paapam Daani Phalamu Nithya Narakaagniye
Shaapamlo Neevundina Thappadu Maranamu (2)
Bhariyinche Nee Shiksha Siluvalo Aa Prabhu Yese
Eenaade Yochinchi Prabhu Yesuni Nammuko (2)          ||Nee Nirnayam||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply