కొడవలిని చేత పట్టి

పాట రచయిత: దియ్యా ప్రసాద రావు
Lyricist: Diyya Prasada Rao


కొడవలిని చేత పట్టి కోత కోయుము
తెల్లబారిన పొలములన్నియు (2)
నశియించు ఆత్మల భారము కలిగి
ఆగక సాగుమా ప్రభు సేవలో     ||కొడవలిని||

సర్వ సృష్టికి సువార్త ప్రకటన
ప్రభువు మనకిచ్చ్చిన భారమే కదా (2)
ఎన్నడూ దున్నని భూములను చూడు (2)
కన్న తండ్రి యేసుని కాడిని మోయు (2)       ||కొడవలిని||

పిలిచిన వాడు నమ్మదగినవాడు
విడువడు నిన్ను ఎడబాయడు (2)
అరచేతులతో నిన్ను చెక్కుకున్నవాడు (2)
అనుక్షణము నిన్ను కాయుచున్నవాడు (2)       ||కొడవలిని||


Kodavalini Chetha Patti Kotha Koyumu
Thellabaarina Polamulanniyu (2)
Nashiyinchu Aathmala Bhaaramu Kaligi
Aagaka Saagumaa Prabhu Sevalo      ||Kodavalini||

Sarva Srushtiki Suvaartha Prakatana
Prabhuvu Manakichchina Bhaarame Kadaa (2)
Ennadu Dunnani Bhoomulanu Choodu(2)
Kanna Thandri Yesuni Kaadini Moyu (2)      ||Kodavalini||

Pilichina Vaadu Nammadaginavaadu
Viduvadu Ninnu Edabaayadu (2)
Arachethulalo Ninnu Chekkukunnavaadu (2)
Anukshanamu Ninnu Kaayuchunnavaadu (2)      ||Kodavalini||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply