మెల్లని చల్లని

పాట రచయిత: ఎం ఎస్ శాంతవర్ధన్
Lyricist: M S Shanthavardhan


మెల్లని చల్లని స్వరము యేసయ్యదే
ఉల్లమంతటిని నింపు ఆనందము
అల్లకల్లోలము బాపి శాంతి నిచ్చుఁన్       ||మెల్లని||

శూన్యము నుండి సర్వం – సృష్టి చేసెనుగా
మంచిదంతటిని మాటతో చేసెను
పాపులను పిలిచిన ప్రేమ గల స్వరము
పావనపరచెడి పరిశుద్ధుని స్వరము       ||మెల్లని||

స్వస్థత శక్తి కలదు ప్రభుని స్వరమందున
దీనులను ఆదరించు దివ్య కరుణ స్వరం
కుళ్ళిన శవమునందు జీవమును పోసెను
పునరుత్తాన బలం కలదు ఆ స్వరములో       ||మెల్లని||

గాలి తుఫానులన్ అణచిన స్వరమది
భీతి భయములన్ని బాపెడి స్వరమది
అంత్య దినమందున మృతుల లేపునుగా
అందరికి తీర్పును తీర్చి పాలించును       ||మెల్లని||

మహిమ గల ఆ స్వరం పిలుచుచుండె నిన్ను
మహిమ నాథుండేసు కోరుచుండె నిన్ను
మహిమ గల ఆ స్వరం వినెడి చెవులున్నావా
మహిమ నాథుండేసున్ కోరు హృది ఉన్నదా       ||మెల్లని||


Mellani Challani Swaramu Yesayyade
Ullamanthatini Nimpu Aanandamu
Allakallolamu Baapi Shaanthi Nichchun         ||Mellani||

Shoonyamu Nundi Sarvam – Srushti Chesenugaa
Manchidanthatini Maatatho Chesenu
Paapulanu Pilichina Prema Gala Swaramu
Paavanaparachedi Parishuddhuni Swaramu         ||Mellani||

Swasthatha Shakthi Kaladu Prabhuni Swaramanduna
Deenulanu Aadarinchu Divya Karuna Swaram
Kullina Shavamunandu Jeevamunu Posenu
Punarutthaana Balam Kaladu Aa Swaramulo         ||Mellani||

Gaali Thuphaanulan Anachina Swaramadi
Bheethi Bhayamulanni Baapedi Swaramadi
Anthya Dinamanduna Mruthula Lepunugaa
Andariki Theerpunu Theerchi Paalinchunu         ||Mellani||

Mahima Gala Aa Swaram Piluchuchunde Ninnu
Mahima Naathundesu Koruchunde Ninnu
Mahima Gala Aa Swaram Vinedi Chevulunnavaa
Mahima Naathundesun Koru Hrudi Unnadaa         ||Mellani||

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: