ప్రార్ధన ప్రార్ధన

పాట రచయిత:
Lyricist:


ప్రార్ధన ప్రార్ధన
ప్రభునితో సంభాషణ
ప్రార్ధనే ఊపిరి
ప్రార్ధనే కాపరి        ||ప్రార్ధన||

కన్నీటి ఉపవాస ప్రార్ధన
సాతాను శక్తులపై విజయము (2)
విరిగి నలిగిన విజ్ఞాపన – ప్రార్ధన
జయము నొసగును జీవితములు        ||ప్రార్ధన||

ఒలీవ కొండల ప్రార్ధన
స్వస్థత నొసగును వ్యాధి బాధలకు (2)
ప్రభువు నేర్పిన గెత్సేమనే ప్రార్ధన
ఆత్మల నొసగును సేవలో        ||ప్రార్ధన||

సిలువలో నేర్పిన ప్రార్ధన
ప్రేమను నేర్పును బ్రతుకున (2)
సాతాను చొరను చోటు లేనిది
పాపమును దరి రానీయనిది        ||ప్రార్ధన||


Praardhana Praardhana
Prabhunitho Sambhaashana
Praardhane Oopiri
Praardhane Kaapari       ||Praardhana||

Kanneeti Upavaasa Praardhana
Saathaanu Shakthulapai Vijayamu (2)
Virigi Naligina Vignaapana – Praardhana
Jayamu Nosagunu Jeevithamula       ||Praardhana||

Oleeva Kondala Praardhana
Swasthatha Nosagunu Vyaadhi Baadhalaku (2)
Prabhuvu Nerpina Gethsemane Praardhana
Aathmala Nosagunu Sevalo       ||Praardhana||

Siluvalo Nerpina Praardhana
Premanu Nerpunu Brathukuna (2)
Saathaanu Choranu Chotu Lenidi
Paapamunu Dari Raaneeyanidi       ||Praardhana||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply