ఓ ప్రార్ధనా సుప్రార్ధనా

పాట రచయిత: విలియం వాల్ఫోర్డ్
Lyricist: William Walford


ఓ ప్రార్ధనా సుప్రార్ధనా
నీ ప్రాభావంబున్ మరతునా
నా ప్రభువున్ ముఖా ముఖిన్
నే బ్రణుతింతు నీ ప్రభన్
నా ప్రాణమా సు ప్రార్ధనా
నీ ప్రేరణంబుచే గదా
నీ ప్రేమధార గ్రోలుదు
నో ప్రార్ధనా సుప్రార్ధనా

పిశాచి నన్ను యుక్తితో
వశంబు చేయ జూచుచో
నీ శాంతమైన దీప్తియే
నా శంక లెల్ల మానుపున్
నీ శక్తి నేను మరతునా
నా శైలమున ప్రార్ధనా
నా శోక మెల్ల దీర్చెడు
విశేషమైన ప్రార్ధనా

నీ దివ్యమైన రెక్కలే
నా దుఃఖ భార మెల్లను
నా దేవుడేసు చెంతకు
మోదంబు గొంచు బోవును
సదా శుభంబు లొందను
విధంబు జూప నీవెగా
నా ధైర్యమిచ్చుఁ ప్రార్ధనా
సుధా సుధార ప్రార్ధనా

అరణ్యమైన భూమిలో
నా రమ్యమౌ పిస్గా నగం
బు రంగుగాను నెక్కి నా
చిర గృహంబు జూతును
శరీరమున్ విదల్చి నే
బరంబు బోవు వేళలో
కరంబు నిన్ను మెచ్చెదన్
పరేశు ధ్యాన ప్రార్ధనా


O Praardhanaa Supraardhanaa
Nee Praabhaavambun Marathunaa
Naa Prabhuvun Mukhaa Mukhin
Ne Branuthinthu Nee Prabhan
Naa Praanamaa Su Praardhanaa
Nee Preranambuche Gadaa
Nee Premadhaara Groludu
No Praardhanaa Supraardhanaa

Pishaachi Nannu Yukthitho
Vashambu Cheya Joochucho
Nee Shaanthamaina Deepthiye
Naa Shanka Lella Maanupun
Nee Shakthi Nenu Marathunaa
Naa Shailamuna Praardhanaa
Naa Shoka Mella Deerchedu
Visheshamaina Praardhanaa

Nee Divyamaina Rekkale
Naa Dukha Bhaara Mellanu
Naa Devudesu Chenthaku
Modambu Gonchu Bovunu
Sadaa Shubhambu Londanu
Vidhambu Joopa Neevegaa
Naa Dhairyamichchu Praardhanaa
Sudhaa Sudhaara Praardhanaa

Aranyamaina Bhoomilo
Naa Ramyamou Pisgaa Nagam
Bu Rangugaanu Nekki Naa
Chira Gruhambu Joothunu
Shareeramun Vidalchi Ne
Barambu Bovu Velalo
Karambu Ninnu Mechchedan
Pareshu Dhyaana Praardhanaa

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply