నీ సన్నిధియే నా

పాట రచయిత: సాయారం గట్టు
Lyricist: Sayaram Gattu


నీ సన్నిధియే నా ఆశ్రయం దేవా
నీ వాక్యమే తోడుగా అనుదినం ప్రభువా (2)
మహిమ గల నా యేసు రాజా (2)      ||నీ సన్నిధియే||

ఆలయములో ధ్యానించుటకు
ఒక వరము అడిగితి యేసుని (2)
నీ ప్రసన్నత నాకు చూపుము (2)      ||నీ సన్నిధియే||

ఆపత్కాలమున నన్ను నీ
పర్ణశాలలో దాచినావు (2)
నీ గుడారపు మాటున (2)      ||నీ సన్నిధియే||


Nee Sannidhiye Naa Aashrayam Devaa
Nee Vaakyame Thoduga Anudinam Prabhuvaa (2)
Mahima Gala Naa Yesu Raajaa (2)       ||Nee Sannidhiye||

Aalayamulo Dhyaaninchutaku
Oka Varamu Adigithi Yesuni (2)
Nee Prasannatha Naaku Choopumu (2)       ||Nee Sannidhiye||

Aapathkaalamuna Nannu Nee
Parnashaalalo Daachinaavu (2)
Nee Gudaarapu Maatuna (2)       ||Nee Sannidhiye||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply