నన్నెంతగా ప్రేమించితివో

పాట రచయిత: జాషువా షేక్
Lyricist: Joshua Shaik


నన్నెంతగా ప్రేమించితివో
నిన్నంతగా దూషించితినో
నన్నెంతగా నీవెరిగితివో
నిన్నంతగా నే మరచితినో
గలనా – నే చెప్పగలనా
దాయనా – నే దాయగలనా (2)
అయ్యా… నా యేసయ్యా
నాదం – తాళం – రాగం
ఎదలో నీదే ఈ ప్రేమ స్వరము (2)

ఏ రీతిగా నా ఉదయమును నీ ఆత్మతో దీవించితివో
ఏ రీతిగా నా భారమును నీ కరుణతో మోసితివో (2)
ఏ రీతిగా నా పలుకులో నీ నామమును నిలిపితివో
ఏ రీతిగా నా కన్నీటిని నీ ప్రేమతో తుడిచితివో (2)      ||గలనా||

ఏ రీతిగా నా రాతను నీ చేతితో రాసితివో
ఏ రీతిగా నా బాటను నీ మాటతో మలిచితివో (2)
ఏ రీతిగా నా గమ్యమును నీ సిలువతో మార్చితివో
ఏ రీతిగా నా దుర్గమును నీ కృపతో కట్టితివో (2)      ||గలనా||


Nannenthagaa Preminchithivo
Ninnanthagaa Dooshinchithino
Nannenthagaa Neeverigithivo
Ninnanthagaa Ne Marachithino
Galanaa – Ne Cheppagalanaa
Daayanaa – Ne Daayagalanaa (2)
Ayyaa… Naa Yesayyaa
Naadam – Thaalam – Raagam
Edalo Neede Ee Prema Swaramu (2)

Ae Reethigaa Naa Udayamunu Nee Aathmatho Deevinchithivo
Ae Reethigaa Naa Bhaaramunu Nee Karunatho Mosithivo (2)
Ae Reethigaa Naa Palukulo Nee Naamamunu Nilipithivo
Ae Reethigaa Naa Kanneetini Nee Prematho Thudichithivo (2)      ||Galanaa||

Ae Reethigaa Naa Raathanu Nee Chethitho Raasithivo
Ae Reethigaa Naa Baatanu Nee Maatatho Malichithivo (2)
Ae Reethigaa Naa Gamyamunu Nee Siluvatho Maarchithivo
Ae Reethigaa Naa Durgamunu Nee Krupatho Kattithivo (2)      ||Galanaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: