అమ్మా అని నిన్ను పిలువనా

పాట రచయిత: ఎస్ ఎస్ బ్రదర్స్ (శాంసన్ & స్టాలిన్)
Lyricist: S S brothers (Samson & Stalin)

అమ్మా అని నిన్ను పిలువనా
యేసయ్యా.. నాన్నా అని నిన్ను తలువనా (2)
అమ్మా… నాన్నా… (2)
(నా) అమ్మా నాన్నా నీవేనయ్యా (2) ||అమ్మా||

కన్నీరే నాకు మిగిలెను యేసయ్యా
ఓదార్చే వారు ఎవరూ లేరయ్యా (2)
అమ్మా… నాన్నా… (2)
అమ్మా నాన్నా నీవేనయ్యా (2) ||అమ్మా||

ఎవరూ లేని ఒంటరి నేనయ్యా
ఎవరూ లేని అనాథను నేనయ్యా (2)
అమ్మా… నాన్నా… (2)
అమ్మా నాన్నా నీవేనయ్యా (2) ||అమ్మా||

నేనున్నాను భయమేలను అని
నాకభయమిచ్చిన నా యేసు రాజా (2)
అమ్మా… నాన్నా… (2)
అమ్మా నాన్నా నీవేనయ్యా (2) ||అమ్మా||

Ammaa Ani Ninnu Piluvanaa
Yesayyaa.. Naannaa Ani Ninnu Thaluvanaa (2)
Ammaa… Naannaa… (2)
(Naa) Ammaa Naannaa Neevenayyaa (2) ||Ammaa||

Kanneere Naaku Migilenu Yesayyaa
Odaarche Vaaru Evaru Lerayyaa (2)
Ammaa… Naannaa… (2)
Ammaa Naannaa Neevenayyaa (2) ||Ammaa||

Evaru Leni Ontari Nenayyaa
Evaru Leni Anaathanu Nenayyaa (2)
Ammaa… Naannaa… (2)
Ammaa Naannaa Neevenayyaa (2) ||Ammaa||

Nenunnaanu Bhayamelanu Ani
Naakabhayamichchina Naa Yesu Raajaa (2)
Ammaa… Naannaa… (2)
Ammaa Naannaa Neevenayyaa (2) ||Ammaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply