దేవా నీ సాక్షిగా

పాట రచయిత:
Lyricist:


దేవా నీ సాక్షిగా నేనుండుట
ఈ మంటికి భాగ్యము (2)
జాలిగా మనుజాళికై
కలువరిలోని ఆ యాగము
చాటెద ప్రతి స్థలమందు
నా తుది శ్వాస ఆగే వరకు      ||దేవా||

నాలాంటి నర మాత్రుని చేరుట
నీ వంటి పరిశుద్ధునికేలనో (2)
ఏ మేధావికి విధితమే కాదిది
కేవలం నీ కృపే దీనికాధారము
ఈ సంకల్పమే నా సౌభాగ్యమే
నా బ్రతుకంత కొనియాడుట      ||దేవా||

నా ఊహకందని మేలుతో
నా గుండె నిండింది ప్రేమతో (2)
నా కన్నీటిని మార్చి పన్నీరుగా
నాట్యము చేయు అనుభవమిచ్చావుగా
ఈ శుభవార్తను చాటు సందేశము
నేను ఎలుగెత్తి ప్రకటించెద      ||దేవా||


Devaa Nee Saakshigaa Nenunduta
Ee Mantiki Bhaagyamu (2)
Jaaligaa Manujaalikai
Kaluvariloni Aa Yaagamu
Chaateda Prathi Sthalamandu
Naa Thudi Shwaasa Aage Varaku       ||Devaa||

Naalaanti Nara Maathruni Cheruta
Nee Vanti Parishuddhunikelano (2)
Ae Medhaaviki Vidhithame Kaadidi
Kevalam Nee Krupe Deenikaadhaaramu
Ee Sankalpame Naa Soubhaagyame
Naa Brathukantha Koniyaaduta       ||Devaa||

Naa Oohakandani Melutho
Naa Gunde Nindindi Prematho (2)
Naa Kanneetini Maarchi Panneerugaa
Naatyamu Cheyu Anubhavamichchaavugaa
Ee Shubhavaarthanu Chaatu Sandeshamu
Nenu Elugetthi Prakatincheda       ||Devaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply