కరుణించవా నా యేసువా

పాట రచయిత:
Lyricist:


కరుణించవా నా యేసువా
ఓదార్చవా నజరేతువా (2)
నీ కృపలో అనుదినము రక్షించవా
నీ ప్రేమలో ప్రతి క్షణము లాలించవా (2)       ||కరుణించవా||

నిరాశ నిస్పృహలతో కృంగిన వేళ
బలమైన శోధన నను తరిమిన వేళ (2)
మిత్రులే శత్రువులై దూషించిన వేళ (2)
లోకమే విరోధమై బాధించిన వేళ (2)       ||కరుణించవా||

ఆత్మీయ యాత్రలో నీరసించు వేళ
నీ సిలువ పయనంలో అలసిపోవు వేళ (2)
సాతాను పోరాటమే అధికమైన వేళ (2)
విశ్వాస జీవితమే సన్నగిల్లు వేళ (2)       ||కరుణించవా||


Karuninchavaa Naa Yesuvaa
Odaarchavaa Najarethuvaa (2)
Nee Krupalo Anudinamu Rakshinchavaa
Nee Premalo Prathi Kshanamu Laalinchavaa (2)        ||Karuninchavaa||

Niraasha Nispruhalatho Krungina Vela
Balamaina Shodhana Nanu Tharimina Vela (2)
Mithrule Shathruvulai Dooshinchina Vela (2)
Lokame Virodhamai Baadhinchina Vela (2)        ||Karuninchavaa||

Aathmeeya Yaathralo Neerasinchu Vela
Nee Siluva Payanamlo Alasipovu Vela (2)
Saathaanu Poraatame Adhikamaina Vela (2)
Vishwaasa Jeevithame Sannagillu Vela (2)        ||Karuninchavaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply