వేయి నోళ్లతో స్తుతియించినా

పాట రచయిత:
Lyricist:


వేయి నోళ్లతో స్తుతియించినా
నీ ఋణమును నే తీర్చగలనా
యేసయ్యా యేసయ్యా నా యేసయ్యా

నా రోగములను భరియించి
నా వ్యసనములను వహియించి
నా దోషములను క్షమియించి
స్వస్థత నొసగిన నా దేవా         ||యేసయ్యా||

శోధనలో నాకు జయమిచ్చి
బాధలలో నను ఓదార్చి
బలహీనతలో బలమిచ్చి
నెమ్మది నొసగిన నా దేవా         ||యేసయ్యా||


Veyi Nollatho Sthuthiyinchinaa
Nee Runamunu Ne Theerchagalanaa
Yesayyaa Yesayyaa Naa Yesayyaa

Naa Rogamulanu Bhariyinchi
Naa Vyasanamulanu Vahiyinchi
Naa Doshamulanu Kshamiyinchi
Swasthatha Nosagina Naa Devaa        ||Yesayyaa||

Shodhanalo Naaku Jayamichchi
Baadhalalo Nanu Odaarchi
Balaheenathalo Balamichchi
Nemmadi Nosagina Naa Devaa        ||Yesayyaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply