నీ సన్నిధిలో సంతోషము

పాట రచయిత: అలెన్ గంట, జాన్ ఎర్రి, సామ్ అలెక్స్
Lyricist: Allen Ganta, John Erry, Sam Alex

నీ సన్నిధిలో సంతోషము
నీ సన్నిధిలో సమాధానము (2)
నలిగియున్న వారిని బలపరచును
చెరలో ఉన్న వారికి స్వాతంత్య్రము
యేసయ్యా యేసయ్యా.. (3)        ||నీ సన్నిధిలో||

నీలోనే నేనుంటాను – నీలోనే జీవిస్తాను
విడువను ఎడబాయను – మరువక ప్రేమిస్తాను (2)        ||యేసయ్యా||

నాలో నీవు – నీలో నేను
నా కొరకే నీవు – నీ కొరకే నేను (2)

ఇక భయమే లేదు – దిగులే లేదు
నీ సన్నిధిలో నేనుంటే చాలు (2)

Nee Sannidhilo Santhoshamu
Nee Sannidhilo Samaadhaanamu (2)
Naligiyunna Vaarini Balaparachunu
Cheralo Unna Vaariki Swaathanthryamu
Yesayyaa Yesayyaa.. (3)        ||Nee Sannidhilo||

Neelone Nenuntaanu – Neelone Jeevisthaanu
Viduvanu Edabaayanu – Maruvaka Premisthaanu (2)        ||Yesayyaa||

Naalo Neevu – Neelo Nenu
Naa Korake Neevu – Nee Korake Nenu (2)

Ika Bhayame Ledu – Digule Ledu
Nee Sannidhilo Nenunte Chaalu (2)

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply