ఎక్కడెక్కడో పుట్టి

పాట రచయిత: ఏ ఆర్ స్టీవెన్సన్
Lyricist: A R Stevenson

ఎక్కడెక్కడో పుట్టి ఎక్కడెక్కడో పెరిగి (2)
చక్కనైన జంటగా ఇద్దరొక్కటగుటేమిటో
దేవుని సంకల్పం ఇది సృష్టిలోని చిత్రం – (2)

ఒంటరి బ్రతుకును విడిచెదరు
ఒకరి కొరకు ఒకరు బ్రతికెదరు (2)
పెళ్లినాటి నుండి తల్లి దండ్రుల వదలి
భార్య భర్తలు హత్తుకొనుటేమిటో        ||దేవుని||

గత కాల కీడంతా మరచెదరు
వీనులతో సంతసించెదరు (2)
పెళ్లినాటి నుండి ఒకరి కష్టం ఒకరు
ఇష్టముతో పంచుకొనుటేమిటో        ||దేవుని||

ఫలియించి భూమిని నింపెదరు
విస్తరించి వృద్ధి పొందెదరు (2)
పెళ్లినాటి నుండి మా కుటుంబం అంటూ
ప్రత్యేకముగా ఎంచుకొనుటేమిటో        ||దేవుని||

Ekkadekkado Putti Ekkadekkado Perigi (2)
Chakkanaina Jantagaa Iddarokkatagutemito
Devuni Sankalpam Idi Srushtiloni Chithram – (2)

Ontari Brathukunu Vidichedaru
Okari Koraku Okaru Brathikedaru (2)
Pellinaati Nundi Thalli Dandrula Vadali
Bhaarya Bharthalu Hatthukonutemito       ||Devuni||

Gatha Kaala Keedantha Marachedaru
Veenulatho Santhsinchedaru (2)
Pellinaati Nundi Okari Kashtam Okaru
Ishtamutho Panchukonutemito       ||Devuni||

Phaliyinchi Bhoomini Nimpedaru
Vistharinchi Vruddhi Pondedaru (2)
Pellinaati Nundi Maa Kutumbam Antu
Prathyekamugaa Enchukonutemito         ||Devuni||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply