నా తల్లి నను మరచినా

పాట రచయిత:
Lyricist:


నా తల్లి నను మరచినా
నా వారే నను విడచినా (2)
విడువని దేవుడవయ్యా
ఎడబాయని వాడవయ్యా (2)
యేసయ్యా హల్లెలూయా (4)          ||నా తల్లి||

స్నేహితులే నన్ను బాధించినా
బంధువులే నన్ను వెలివేసినా (2)
అన్నదమ్ములే నన్ను నిందించినా
నే నమ్మినవారే గాయపరచినా (2)    ||విడువని||

లోకమంతా నన్ను ఏడ్పించినా
శత్రువులే నన్ను వేధించినా (2)
సాతానే  నన్ను శోధించినా
సమాజమే నన్ను త్రోసేసినా (2)        ||విడువని||

Naa Thalli Nanu Marachinaa
Naa Vaare Nanu Vidachinaa (2)
Viduvani Devudavayyaa
Edabaayani Vaadavayyaa (2)
Yesayyaa Hallelooyaa (4)        ||Naa Thalli||

Snehithule Nannu Baadhinchinaa
Bandhuvule Nannu Velivesinaa (2)
Annadammule Nannu Nindinchinaa
Ne Namminavaare Gaayaparachinaa (2)    ||Viduvani||

Lokamanthaa Nannu Aedpinchinaa
Shathruvule Nannu Vedhinchinaa (2)
Saathaane Nannu Shodhinchinaa
Samaajame Nannu Throsesinaa (2)       ||Viduvani||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply