నీ స్వరము

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion

నీ స్వరము వినిపించు ప్రభువా
నీ దాసుడాలకించున్ (2)
నీ వాక్యమును నేర్పించు
దానియందు నడుచునట్లు నీతో           ||నీ స్వరము||

ఉదయమునే లేచి – నీ స్వరము వినుట
నాకు ఎంతో మధురము
దినమంతటి కొరకు – నను సిద్ధపరచు
రక్షించు ఆపదలనుండి – (2)         ||నీ స్వరము||

నీ వాక్యము చదివి – నీ స్వరము వినుచు
నేను సరి చేసికొందు
నీ మార్గములో – నడుచునట్లుగా
నేర్పించుము ఎల్లప్పుడూ – (2)         ||నీ స్వరము||

భయ భీతులలో – తుఫానులలో
నీ స్వరము వినిపించుము
అభయము నిమ్ము – ఓ గొప్ప దేవా
ధైర్య పరచుము నన్ను – (2)         ||నీ స్వరము||

నాతో మాట్లాడు – స్పష్టముగా ప్రభువా
నీ స్వరము నా కొరకే
నీతో మనుష్యులతో – సరిచేసికొందు
నీ దివ్య వాక్యము ద్వారా – (2)         ||నీ స్వరము||

నేర్చుకున్నాను – నా శ్రమల ద్వారా
నీ వాక్యమును ఎంతో
నన్నుంచుము ప్రభువా – నీ విశ్వాస్యతలో
నీ యందు నిలచునట్లు – (2)         ||నీ స్వరము||

నా హృదయములోని – చెడు తలంపులను
చేధించు నీ వాక్యము
నీ రూపమునకు – మార్చుము నన్ను
నీదు మహిమ కొరకేగా – (2)         ||నీ స్వరము||

Nee Swaramu Vinipinchu Prabhuvaa
Nee Dhaasudaalakinchun (2)
Nee Vaakyamunu Nerpinchu
Daaniyandu Naduchunatlu Neetho          ||Nee Swaramu||

Udayamune Lechi – Nee Swaramu Vinuta
Naaku Entho Madhuramu
Dinamanthati Koraku – Nanu Siddhaparachu
Rakshinchu Aapadalanundi – (2)         ||Nee Swaramu||

Nee Vaakyamu Chadivi – Nee Swaramu Vinuchu
Nenu Sari Chesikondu
Nee Maargamulo – Naduchunatlugaa
Nerpinchumu Ellappudu – (2)         ||Nee Swaramu||

Bhaya Bheethulalo – Thuphaanulalo
Nee Swaramu Vinipinchumu
Abhayamu Nimmu – O Goppa Devaa
Dhairya Parachumu Nannu – (2)         ||Nee Swaramu||

Naatho Maatlaadu – Spashtamugaa Prabhuvaa
Nee Swaramu Naa Korake
Neetho Manushyulatho – Sarichesikondu
Nee Divya Vaakyamu Dvaaraa – (2)         ||Nee Swaramu||

Nerchukunnaanu – Naa Shramala Dvaaraa
Nee Vaakyamunu Entho
Nannunchumu Prabhuvaa – Nee Vishwaasyathalo
Nee Yandu Nilachunatlu – (2)         ||Nee Swaramu||

Naa Hrudayamuloni – Chedu Thalampulanu
Chedhinchu Nee Vaakyamu
Nee Roopamunaku – Maarchumu Nannu
Needu Mahima Korakegaa – (2)         ||Nee Swaramu||

Chords Credits: Brother Oliver Paul

Capo on 6th Fret Chord (Am)
  
Am C    G 
Nee Swaramu Vinipinchu Prabhuvaa
F     G    Am 
Nee Dhaasudaalakinchun (2)
      C  G
Nee Vaakyamunu Nerpinchu
   Dm    G     Am
Daaniyandu Naduchunatlu Neetho     ||Nee Swaramu||
Am    C    Am     C   
Udayamune Lechi – Nee Swaramu Vinuta
Am        G
Naaku Entho Madhuramu
Dm      G    Dm     G
Dinamanthati Koraku – Nanu Siddhaparachu
F     G     Am
Rakshinchu Aapadalanundi – (2)     ||Nee Swaramu||
Am      C     Am     C 
Nee Vaakyamu Chadivi – Nee Swaramu Vinuchu
Am        G
Nenu Sari Chesikondu
Dm    G    Dm     G
Nee Maargamulo – Naduchunatlugaa
F     G    Am
Nerpinchumu Ellappudu – (2)     ||Nee Swaramu||
Am      C   Am    C 
Bhaya Bheethulalo – Thuphaanulalo
Am          G
Nee Swaramu Vinipinchumu
Dm    G   Dm     G
Abhayamu Nimmu – O Goppa Devaa
F     G     Am
Dhairya Parachumu Nannu – (2)     ||Nee Swaramu||
Am     C   Am      C 
Naatho Maatlaadu – Spashtamugaa Prabhuvaa
Am         G
Nee Swaramu Naa Korake
Dm    G      Dm     G
Neetho Manushyulatho – Sarichesikondu
F     G     Am
Nee Divya Vaakyamu Dvaaraa – (2)     ||Nee Swaramu||
Am     C  Am      C 
Nerchukunnaanu – Naa Shramala Dvaaraa
Am        G
Nee Vaakyamunu Entho
Dm     G      Dm       G
Nannunchumu Prabhuvaa – Nee Vishwaasyathalo
F     G   Am
Nee Yandu Nilachunatlu – (2)     ||Nee Swaramu||
Am     C    Am      C 
Naa Hrudayamuloni – Chedu Thalampulanu
Am          G
Chedhinchu Nee Vaakyamu
Dm     G   Dm      G
Nee Roopamunaku – Maarchumu Nannu
F     G     Am
Needu Mahima Korakegaa – (2)     ||Nee Swaramu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: