వేవేల దూతలతో

పాట రచయిత:
Lyricist:


వేవేల దూతలతో కొనియాడబడుచున్న
నిత్యుడగు తండ్రి సమాధాన కర్త
బలవంతుడైన దేవా       ||వేవేల||

మా కొరకు నీ ప్రాణం సిలువలో త్యాగం
నే మరువలేను నా దేవా (2)
ఏమిచ్చి నీ ఋణము – నే తీర్చగలను (2)
ఈ భువిలో నీ కొరకు ఏమివ్వగలను (2)       ||వేవేల||

మా స్థితిని మా గతిని నీవు మార్చగలవు
మా బాధలు మా వేదన నీవు తీర్చగలవు (2)
ఎంత వేదనైనా – ఎంత శోధనైనా (2)
మా కొరకు సిలువలో బలి అయినావు (2)       ||వేవేల||

Vevela Doothalatho Koniyaadabaduchunna
Nithyudagu Thandri Samaadhaana Kartha
Balavanthudaina Devaa        ||Vevela||

Maa Koraku Nee Praanam Siluvalo Thyaagam
Ne Maruvalenu Naa Devaa (2)
Emichchi Nee Runamu – Ne Theerchagalanu (2)
Ee Bhuvilo Nee Koraku Emivvagalanu (2)       ||Vevela||

Maa Sthithini Maa Gathini Neevu Maarchagalavu
Maa Baadhalu Maa Vedana Neevu Theerchagalavu (2)
Entha Vedanainaa – Entha Shodhanainaa (2)
Maa Koraku Siluvalo Bali Ainaavu (2)       ||Vevela||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply