యేసయ్య మాట బంగారు మూట

పాట రచయిత:
Lyricist:


యేసయ్య మాట బంగారు మూట
ఎన్నటికి మారని మాటేనన్న
ఎన్నటెన్నటికి మారని మాటేనన్న
నిత్యజీవానికి సత్యమైనది
పరలోక రాజ్యానికి మార్గమైనది
పదరా పదరా పోదాం పదరా
(మన) యేసయ్య చెంతకు పోదాం పదరా – (2)

చెట్టు పైకి చక్కగా చూసాడయ్యా
పొట్టి జక్కయ్యను పిలిచాడయ్యా
తిన్నగా ఇంటికి వేళ్ళాడయ్యా
అబ్రహాము బిడ్డగా మార్చాడయ్యా         ||పదరా||

సమరయ స్త్రీని చూసాడయ్యా
కుండను బద్దలు కొట్టాడయ్యా
జీవపు ఊటలు ఇచ్చాడయ్యా
జీవితాన్నే మార్చివేసాడయ్యా         ||పదరా||

Yesayya Maata Bangaaru Moota
Ennatiki Maarani Maatenanna
Ennatennatiki Maarani Maatenanna
Nithyajeevaaniki Sathyamainadi
Paraloka Raajyaaniki Maargamainadi
Padaraa Padaraa Podaam Padaraa
(Mana) Yesayya Chenthaku Podaam Padaraa – (2)

Chettu Paiki Chakkagaa Choosaadayyaa
Potti Jakkayyanu Pilichaadayyaa
Thinnagaa Intiki Vellaadayyaa
Abrahaamu Biddagaa Maarachaadayyaa          ||Padaraa||

Samaraya Sthreeni Choosaadayyaa
Kundanu Baddalu Kottaadayyaa
Jeevapu Ootalu Ichchaadayyaa
Jeevithaanne Maarchivesaadayyaa          ||Padaraa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply