మార్గం సత్యం జీవం

పాట రచయిత:
Lyricist:


మార్గం సత్యం జీవం నీవే యేసు
సర్వం సకలం నీవే క్రీస్తు (2)
మా ఆధారం నీవేనయ్యా
మా అనుబంధం నీతోనేనయ్యా (2)
వధియింపబడిన ఓ గొర్రెపిల్ల
ప్రభువైన మా యేసువా
మా స్తుతి స్తోత్రముల్ నీకే
మహిమా ప్రభావముల్ నీకే (2)        ||మార్గం||

పరమును విడిచావు మాకై
నరునిగా పుట్టావు ధరపై (2)
ఆహా నీదెంత ప్రేమ
ఎవరికైనా వర్ణింప తరమా (2)          ||వధియింప||

కలువరిలో రక్తమును కార్చి
విలువగు ప్రాణమును ఇచ్చి (2)
తెచ్చావు భువికి రక్షణ
ఇచ్చావు పాప క్షమాపణ (2)          ||వధియింప||

Maargam Sathyam Jeevam Neeve Yesu
Sarvam Sakalam Neeve Kreesthu (2)
Maa Aadhaaram Neevenayyaa
Maa Anubandham Neethonenayyaa (2)
Vadhiyimpabadina O Gorrepilla
Prabhuvaina Maa Yesuvaa
Maa Sthuthi Sthothramul Neeke
Mahimaa Prabhaavamul Neeke (2)       ||Maargam||

Paramunu Vidichaavu Maakai
Narunigaa Puttaavu Dharapai (2)
Aahaa Needentha Prema
Evarikainaa Varnimpa Tharamaa (2)        ||Vadhiyimpa||

Kaluvarilo Rakthamunu Kaarchi
Viluvagu Praanamunu Ichchi (2)
Thechchaavu Bhuviki Rakshana
Ichchaavu Paapa Kshamaapana (2)        ||Vadhiyimpa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply