ద్రాక్షావల్లివి నీవైతే

పాట రచయిత:
Lyricist:


ద్రాక్షావల్లివి నీవైతే
తీగెగ నేను ఎదిగితిని (2)
తండ్రి తోటలో నే నాటబడితి
ఎంత ధన్యత ఈ మహిలో – (2)        ||ద్రాక్షా||

చల్ల గాలులు వీచగా
కాంతి కిరణాలు ప్రసరించగా (2)
నీతి సూర్యుని నిజ కాంతిలోన
తేజరిల్లెడి బ్రతుకు తోడ
రక్షణ తోటలో విరివిగ పెరిగి
నీటి యోరన నిలిచితిని – (2)        ||ద్రాక్షా||

కొమ్మ కొమ్మను చూడగా
తీగలెన్నో అగుపించెనే (2)
ఆకు మాటున తీగె గావున
మొలవనున్నవి ఫలములెన్నో
నిలిచె అందులో ఫలితము కొరకై
కలిగె స్నేహము యేసునితో – (2)        ||ద్రాక్షా||

Draakshaa Vallivi Neevaithe
Theegegaa Nenu Edigithini (2)
Thandri Thotalo Ne Naatabadithi
Entha Dhanyatha Ee Mahilo – (2)        ||Draakshaa||

Challa Gaalulu Veechagaa
Kaanthi Kiranaalu Prasarinchagaa (2)
Neethi Sooryuni Nija Kaanthilona
Thejarilledi Brathuku Thoda
Rakshana Thotalo Viriviga Perigi
Neeti Yorana Nilichithini – (2)        ||Draakshaa||

Komma Kommanu Choodagaa
Theegalenno Agupinchene (2)
Aaku Maatuna Theege Gaapuna
Molavanunnavi Phalamulenno
Niliche Andulo Phalithamu Korakai
Kalige Snehamu Yesunitho – (2)        ||Draakshaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply