కలలా ఉన్నది

పాట రచయిత: శామ్యూల్ కర్మోజి
Lyricist: Samuel Karmoji

కలలా ఉన్నది నేనేనా అన్నది
నిజమౌతున్నది నీవు నాతో అన్నది
నిరాశల నిధిలోన – ఉషోదయం వచ్చింది
యేసు నీ ప్రేమే నను బ్రతికించెను (2)      ||కలలా||

మనుష్యులంతా మనసే గాయపరిచి
పురుగల్లె నను నలిపేయ జూచినా (2)
శూరుడల్లె వచ్చినావు
నాకు ముందు నిలచినావు
నాకు బలము ఇచ్చినావు
ఆయుధంగా మార్చినావు
చల్లని నీ నీడలో నిత్యము నిలువనీ      ||కలలా||

శూన్యములో నాకై సృష్టిని చేసి
జీవితాన్ని అందముగా మలచేసి (2)
మాట నాకు ఇచ్చినవారు
దాన్ని నెరవేర్చువారు
నిన్ను పోలి ఎవరున్నారు
నన్ను ప్రేమించువారు
యేసు నీ ప్రేమను ప్రతి దినం పాడనీ      ||కలలా||

Kalalaa Unnadi Nenenaa Annadi
Nijamauthunnadi Neevu Naatho Annadi
Niraashala Nishilona – Ushodayam Vachchindi
Yesu Nee Preme Nanu Brathikinchenu (2)         ||Kalalaa||

Manushyulantha Manase Gaayaparchi
Purugalle Nanu Nalipeya Joochinaa (2)
Shoorudalle Vachchinaavu
Naaku Mundu Nilachinaavu
Naaku Balamu Ichchinaavu
Aayudhamgaa Maarchinaavu
Challani Nee Needalo Nithyamu Niluvanee        ||Kalalaa||

Shoonyamulo Naakai Srushtini Chesi
Jeevithaanni Andamugaa Malachesi (2)
Maata Naaku Ichchinavaaru
Daanni Neraverchuvaaru
Ninnu Poli Evarunnaaru
Nannu Preminchuvaaru
Yesu Nee Premanu Prathi Dinam Paadanee       ||Kalalaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply