సిలువను గెలిచిన

పాట రచయిత:
Lyricist:


సిలువను గెలిచిన సజీవుని త్యాగము
విలువను తెలిపెను పరిశుద్ధుని రక్తము (2)
ముందే తెలియును – తన బలియాగము
తెలిసే చేసెను స్వ బలిదానము
తండ్రేర్పరచిన ఆజ్ఞానుసారము
తననే వంచెను తనువే అర్పించెను

దేవా నీ త్యాగము మము రక్షించెను
పాపము నుండి విడిపించెను
దేవా నీ త్యాగము మమ్ము బ్రతికించెను
ఇల సజీవులుగా మేము నిలిపెను        ||సిలువను||

Siluvanu Gelichina Sajeevuni Thyaagamu
Viluvanu Thelipenu Parishuddhuni Rakthamu (2)
Munde Theliyunu – Thana Baliyaagamu
Thelise Chesenu Swa Balidaanamu
Thandrerparachina Aagnanusaaramu
Thanane Vanchenu Thanuve Arpinchenu

Devaa Nee Thyaagamu Mamu Rakshinchenu
Paapamu Nundi Vidipinchenu
Devaa Nee Thyaagamu Mammu Brathikinchenu
Ila Sajeevulugaa Mamu Nilipenu       ||Siluvanu||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply