నీవు చేసిన మేళ్లకు

పాట రచయిత:
Lyricist:

నీవు చేసిన మేళ్లకు
నీవు చూపిన కృపలకు (2)
వందనం యేసయ్యా (4)

ఏపాటివాడనని నేను
నన్నెంతగానో ప్రేమించావు
అంచెలంచెలుగా హెచ్చించి
నన్నెంతగానో దీవించావు (2)         ||వందనం||

బలహీనుడనైన నన్ను
నీవెంతగానో బలపరచావు
క్రీస్తేసు మహిమైశ్వర్యములో
ప్రతి అవసరమును తీర్చావు (2)         ||వందనం||

Neevu Chesina Mellaku
Neevu Choopina Krupalaku (2)
Vandanam Yesayyaa (4)

Aepaativaadanani Nenu
Nannenthagaano Preminchaavu
Anchelanchelugaa Hechchinchi
Nannenthagaano Deevinchaavu (2)        ||Vandanam||

Balaheenudanaina Nannu
Neeventhagaano Balaparachaavu
Kreesthesu Mahimaishwaryamulo
Prathi Avasaramunu Theerchaavu (2)        ||Vandanam||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

5 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: