ఓ సంఘమా సర్వాంగమా

పాట రచయిత:
Lyricist:

ఓ సంఘమా సర్వాంగమా – పరలోక రాజ్యపు ప్రతిబింబమా
యేసయ్యను ఎదుర్కొనగ – నీతి నలంకరించి సిద్ధపడుమా
ఓ సంఘమా వినుమా

రాణి ఓఫిరు అపరంజితో – స్వర్ణ వివర్ణ వస్త్ర ధారణతో
వీణ వాయిద్య తరంగాలతో – ప్రాణేశ్వరుని ప్రసన్నతతో
ఆనంద తైల సుగంధాభిషేకము (2)
పొందితినే యేసునందు (2)       ||ఓ సంఘమా||

క్రీస్తే నిన్ను ప్రేమించెనని – తన ప్రాణ మర్పించెనని
స్వస్థపరచె నిర్దోషముగా – ముడత కళంకము లేనిదిగ
మహిమా యుక్తంబుగా నిలువ గోరె యేసుడు (2)
సహియింతువా తీర్పునాడు (2)       ||ఓ సంఘమా||

చీకటిలో నుండి వెలుగునకు – లోకములో నుండి వెలుపలకు
శ్రీకర గుణాతిశయములను – ప్రకటించుటకే పిలిచెనని
గుర్తించుచుంటివా క్రియలను గంటివా (2)
సజీవముగా నున్నావా (2)       ||ఓ సంఘమా||

చల్లగనైన వెచ్చగను – ఉండిన నీకది మేలగును
నులివెచ్చని స్థితి నీకుండిన – బయటకు ఉమ్మి వేయబడుదువేమో
నీ మనసు మార్చుకో తొలిప్రేమ కూర్చుకో (2)
ఆసక్తితో రక్షణ పొందుమా (2)       ||ఓ సంఘమా||

O Sanghamaa Sarvaangamaa – Paraloka Raajyapu Prathibimbamaa
Yesayyanu Edurkonaga – Neethi Nalankarinchi Siddhapadumaa
O Sanghamaa Vinumaa

Raani Ophiru Aparanjitho – Swarna Vivarna Vasthra Dhaaranatho
Veena Vaayidya Tharangaalatho – Praaneshwaruni Prasannathatho
Aananda Thaila Sugandhaabhishekamu (2)
Pondithine Yesunandu (2)        ||O Sanghamaa||

Kreesthe Ninnu Preminchenani – Thana Praana Marpinchenani
Swasthaparache Nirdoshamugaa – Mudatha Kalankamu Lenidiga
Mahimaa Yukthambugaa Niluva Gore Yesudu (2)
Sahiyinthuvaa Theerpunaadu (2)        ||O Sanghamaa||

Cheekatilo Nundi Velugunaku – Lokamulo Nundi Velupalaku
Shreekara Gunaathishayamulanu – Prakatinchutake Pilachenani
Gurthinchuchuntivaa Kriyalanu Gantivaa (2)
Sajeevamugaa Nunnaavaa (2)        ||O Sanghamaa||

Challaganaina Vechchaganu – Undina Neekadi Melagunu
Nulivechchani Sthithi Neekundina – Bayataku Ummi Veyabadudhuvemo
Nee Manasu Maarchuko Tholiprema Koorchuko (2)
Aasakthitho Rakshana Pondumaa (2)        ||O Sanghamaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply