రక్షింపబడిన నీవు

పాట రచయిత: క్రాంతి చేపూరి
Lyricist: Kranthi Chepuri


రక్షింపబడిన నీవు – లోకాశలపైనే నీదు
గురి నిలిపి పయనిస్తున్నావా
రక్షకుని ఎరిగిన నీవు – తానెవరో తెలియదు నాకు
అన్నట్టు జీవిస్తున్నావా (2)
యేసే లేని నీ బ్రతుకులో
వెలుగే లేదని తెలుసుకో
యేసే లేని జీవితానికి
విలువే లేదని తెలుసుకో (2)        ||రక్షింపబడిన||

మంటితోనే నిను చేసినా
కంటి పాపగా కాపాడెనే
మాటి మాటికి పడిపోయినా
శాశ్వత ప్రేమతో ప్రేమించెనే (2)
ఆ ప్రేమను కాదని – అవసరమే లేదని
ఈ లోకం నాదని – ప్రభు మార్గం విడచితివా
యేసే లేనిదే – పరలోకానికి
ప్రవేశం లేదనే – పరమార్ధం మరచితివా      ||యేసే||

యేసులోనే నీ రక్షణ
యేసులోనే నిరీక్షణ
యేసులోనే క్షమాపణ
చేసుకో మరి ప్రక్షాళన (2)
ఎంతో ప్రేమను – నీపై చూపించెను
తన ప్రాణము సహితము – నీకై అర్పించెనుగా
ఇప్పటికైననూ – మార్చుకో మనస్సునూ
ప్రభువును చేరగా – వేగిరమే పరుగిడిరా       ||యేసే||


Rakshimpabadina Neevu  – Lokaashalapaine Needu
Guri Nilipi Payanisthunnaavaa
Rakshakuni Erigina Neevu – Thaanevaro Theliyadu Naaku
Annattu Jeevisthunnaavaa (2)
Yese Leni Nee Brathukulo
Veluge Ledani Thelusuko
Yese Leni Jeevithaaniki
Viluve Ledani Thelusuko (2)        ||Rakshimpabadina||

Mantithone Ninu Chesinaa
Kanti Paapaga Kaapaadene
Maati Maatiki Padipoyinaa
Shaashwatha Prematho Preminchene (2)
Aa Premanu Kaadani – Avasarame Ledani
Ee Lokam Naadani – Prabhu Maargam Vidachithivaa
Yese Lenide – Paralokaaniki
Pravesham Ledane – Paramaardham Marachithivaa       ||Yese||

Yesulone Nee Rakshana
Yesulone Nireekshana
Yesulone Kshamaapana
Chesuko Mari Prakshaalana (2)
Entho Premanu – Neepai Choopinchenu
Thana Praanamu Sahithamu – Neekai Arpinchenugaa
Ippatikainanu – Maarchuko Manassunu
Prabhuvunu Cheragaa – Vegirame Parugidiraa         ||Yese||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply