విలువైన నీ కృప

పాట రచయిత:
Lyricist:


విలువైన నీ కృప నాపై చూపి – కాచావు గత కాలము
ఎనలేని నీ కృప నాపై ఉంచి – ఇచ్చావు ఈ వత్సరం
దినములు సంవత్సరాలు గడచిపోయెను ఎన్నో
ప్రతి దినము ప్రతి క్షణము కాపాడినావు నీ దయలో
నా జీవిత కాలమంతా నను నడుపుము యేసయ్యా
నిను పాడి స్తుతియించి ఘనపరతును నేనయ్యా (2)       ||విలువైన||

గడచినా కాలమంతా తోడైయున్నావు
అద్భుతాలు ఎన్నో చేసి చూపావు (2)
లెక్కించ లేని మేలులతో తృప్తి పరిచావు (2)
నీ కరుణా కటాక్షములు నాపై ఉంచావు (2)     ||నా జీవిత||

సంవత్సరాలు ఎన్నో జరుగుచుండగా
నూతన కార్యాలు ఎన్నో చేశావు (2)
సంవత్సరమను నీ దయా కిరీటం ధరింప చేశావు (2)
నా దినములు పొడిగించి నీ కృపలో దాచావు
మా దినములు పొడిగించి నీ కృపలో దాచావు         ||నా జీవిత||

Viluvaina Nee Krupa Naapai Choopi – Kaachaavu Gatha Kaalamu
Enaleni Nee Krupa Naapai Unchi – Ichchaavu Ee Vathsaram
Dinamulu Samvathsaraalu Gadachipoyenu Enno
Prathi Dinamu Prathi Kshanamu Kaapaadinaavu Nee Dayalo
Naa Jeevitha Kaalamanthaa Nanu Nadupumu Yesayyaa
Ninu Paadi Sthuthiyinchi Ghanaparathunu Nenayyaa (2)        ||Viluvaina||

Gadachina Kaalamanthaa Thodaiyunnaavu
Adbhuthamulu Enno Chesi Choopaavu (2)
Lekkinchaleni Melulatho Thrupthiparichaavu (2)
Nee Karunaa Kataakshamulu Naapai Unchaavu (2)        ||Naa Jeevitha||

Samvathsaraalu Enno Jaruguchundagaa
Noothana Kaaryaalu Enno Chesaavu (2)
Samvathsaramanu Nee Dayaa Kireetam Dharimpa Chesaavu (2)
Naa Dinamulu Podiginchi Nee Krupalo Daachaavu
Maa Dinamulu Podiginchi Nee Krupalo Daachaavu        ||Naa Jeevitha||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply