ఈ దినమెంతో శుభ దినము

పాట రచయిత:
Lyricist:

ఈ దినమెంతో శుభ దినము
నూతన జీవితం అతి మధురం
ఆగదు కాలం మన కోసం
గతించిపోయెను చెడు కాలం
వచ్చినది వసంత కాలం     ||ఈ దినమెంతో||

నీ హృదయం ఆశలమయము
కావాలి అది ప్రేమ నిండిన మందిరము (2)
యేసుని కొరకై తెరచిన హృదయం
ఆలయం అది దేవుని నిలయం       ||ఈ దినమెంతో||

జీవితమే దేవుని వరము
తెలియాలి అది ముగియక ముందే రక్షణ మార్గం (2)
నూతన జీవము నింపుకొని
నిలవాలి అది క్రీస్తుకు సాక్ష్యం      ||ఈ దినమెంతో||

Ee Dinamentho Shubha Dinamu
Noothana Jeevitham Athi Madhuram
Aagadu Kaalam Mana Kosam
Gathinchipoyenu Chedu Kaalam
Vachchinadi Vasantha Kaalam       ||Ee Dinamentho||

Nee Hrudayam Aashalamayamu
Kaavaali Adi Prema Nindina Mandiramu (2)
Yesuni Korakai Therachina Hrudayam
Aalayam Adi Devuni Nilayam        ||Ee Dinamentho||

Jeevithame Devuni Varamu
Theliyaali Adi Mugiyaka Munde Rakshana Maargam (2)
Noothana Jeevamu Nimpukoni
Nilavaali Adi Kreesthuku Saakshyam      ||Ee Dinamentho||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply