పరమ తండ్రి

పాట రచయిత:
Lyricist:

పరమ తండ్రి కుమారుడా
పరిశుద్ధాత్ముడా నీకే స్తోత్రం
నీతిమంతుడా మేఘారూఢుడా
స్తుతి పాత్రుడా నీకే మహిమ
హల్లెలూయా హల్లెలూయా
హల్లెలూయా హల్లెలూయా (2)

నీ స్వస్థతల కన్నా
నీ సన్నిధియే మిన్న
నీ అద్భుతములు కన్నా
నీ కృపయే మిన్న (2)
నను నే ఉపేక్షించి
నిను నేను హెచ్చించి
కొనియాడి కీర్తింతును (2)

పరిశుద్ధుడా పరమాత్ముడా
పునరుత్తానుడా నీకే ఘనత
సృష్టికర్త బలియాగమా
స్తోత్రార్హుడా నీకే ఆరాధన
ఆరాధన ఆరాధన
ఆరాధన ఆరాధన (2)

Parama Thandri Kumaarudaa
Parishuddhaathmudaa Neeke Sthothram
Neethimanthudaa Meghaaroodudaa
Sthuthi Paathrudaa Neeke Mahima
Hallelooyaa Hallelooyaa
Hallelooyaa Hallelooyaa (2)

Nee Swasthathala Kannaa
Nee Sannidhiye Minna
Nee Adbhuthamula Kannaa
Nee Krupaye Minna (2)
Nanu Ne Upekshinchi
Ninu Nenu Hechchinchi
Koniyaadi Keerthinthunu (2)

Parishuddhudaa Paramaathmudaa
Punarutthaanudaa Neeke Ghanatha
Srushtikartha Baliyaagamaa
Sthothraarhudaa Neeke Aaraadhana
Aaraadhana Aaraadhana
Aaraadhana Aaraadhana (2)

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply