సర్వ లోకమా

పాట రచయిత:
Lyricist:


సర్వ లోకమా స్తుతి గీతం పాడెదం
ప్రభుని నామమును ప్రబల పరచెదం (2)
ఆశ్చర్యకరుడు అద్భుతకరుడు
స్తుతి మహిమలు సదా అర్పించెదం
అతి సుందరుడు మహిమైశ్వరుడు
ఆయన నామమును కీర్తించెదం ఎల్లప్పుడు       ||సర్వ||

అన్ని కాలములలో ఉన్నాడు ఉంటాడు
అన్ని స్థితి గతులలో నడిపిస్తాడు (2)
సంతోషించుమా ఆనందించుమా
ఆయన చేసినవి మరువకుమా
సన్నుతించుమా మహిమ పరచుమా
ఆయన నామమును ఘనపరచు ఎల్లప్పుడు       ||సర్వ||

శోధన వేదన ఏది ఎదురైనా
మొరపెడితే చాలునే విడిపిస్తాడే (2)
రక్షకుడేసు రక్షిస్తాడు
ఆయన నామములో జయం మనదే
ఇమ్మానుయేలు మనలో ఉండగా
జీవితమంతా ధన్యమే ధన్యమే      ||సర్వ||

Sarva Lokamaa Sthuthi Geetham Paadedam
Prabhuni Naamamunu Prabala Parachedam (2)
Aascharyakarudu Adbhuthakarudu
Sthuthi Mahimalu Sadaa Arpinchedam
Athi Sundarudu Mahimaishwarudu
Aayana Naamamunu Keerthinchedam Ellappudu         ||Sarva||

Anni Kaalamulalo Unnaadu Untaadu
Anni Sthithi Gathulalo Nadipisthaadu (2)
Santhoshinchumaa Aanandinchumaa
Aayana Chesinavi Maruvakumaa
Sannuthinchumaa Mahima Parachumaa
Aayana Naamamunu Ghanaparachu Ellappudu       ||Sarva||

Shodhana Vedhana Edi Edurainaa
Morapedithe Chaalune Vidipisthaade (2)
Rakshakudesu Rakshisthaadu
Aayana Naamamulo Jayam Manade
Immaanuyelu Manalo Undagaa
Jeevithamanthaa Dhanyame Dhanyame        ||Sarva||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply