యేసయ్యా నిన్ను ప్రేమించువారు

పాట రచయిత:
Lyricist:


యేసయ్యా నిన్ను ప్రేమించువారు
బలమైన సూర్యుని వలెనె ఉదయించెదరు నిత్యము (2)
శాశ్వత కాలం నీతోనే నివసింతురు (2)       ||యేసయ్య||

నిన్ను ప్రేమించువారు
సకలమైన ఉపద్రవముల నుండి (2)
నిర్దోషులై కాపాడబడెదరు
అపవాది అగ్ని బాణముల నుండి (2)       ||యేసయ్య||

నిన్ను ప్రేమించువారు
దేవ దూతల జ్ఞానమును కలిగుందురు (2)
సమకూడి జరుగును సమస్తము
సదా మాతో ఉన్నందున (2)       ||యేసయ్య||

నిన్ను ప్రేమించువారిని
ఎవ్వరునూ ద్వేషించి జయమొందలేరు (2)
మా ప్రక్క నిలిచి సింహాల నోటి నుండి
తప్పించి బలపరచినావు (2)       ||యేసయ్య||

నిన్ను ప్రేమించువారి
చేతులకు వారి శత్రువుల నప్పగింతువు (2)
వారి కాలమంతట దేశమంతయు
నెమ్మదిగా నుండును (2)       ||యేసయ్య||

Yesayyaa Ninnu Preminchuvaaru
Balamaina Sooryuni Valene Udayinchedaru Nithyamu (2)
Shaashwatha Kaalam Neethone Nivasinthuru (2)         ||Yesayyaa||

Ninnu Preminchuvaaru
Sakalamaina Upadravamula Nundi (2)
Nirdoshulai Kaapaadabadedaru
Apavaadi Agni Baanamula Nundi (2)         ||Yesayyaa||

Ninnu Preminchuvaaru
Deva Doothala Gnaanamunu Kaligunduru (2)
Samakoodi Jarugunu Samasthamu
Sadaa Maatho Unnanduna(2)         ||Yesayyaa||

Ninnu Preminchuvaarini
Evvarunu Dweshinchi Jayamondaleru (2)
Maa Prakka Nilichi Simhaala Noti Nundi
Thappinchi Balaparachinaavu(2)         ||Yesayyaa||

Ninnu Preminchuvaari
Chethulaku Vaari Shathruvula Nappaginthuvu (2)
Vaari Kaalamanthata Deshamanthayu
Nemmadigaa Nundunu (2)         ||Yesayyaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply