నీ స్నేహము

పాట రచయిత: జాషువా షేక్
Lyricist: Joshua Shaik

నీ స్నేహము ఎంతో సత్యము
ఆద్యంతము నా హృదిలో పదిలము (2)
నా సఖుడా ప్రియ యేసయ్య
నా హితుడా స్నేహితుడా (2)
నీవెంత గొప్ప వాడివయ్యా
నను ఆదరించినావయ్యా (2)

సింహాల బోనులో నా ప్రాణానికి
ప్రాణమైన నా విభుడవు
చెరసాలలోన సంకెళ్ళు విరచి
విడుదల నిచ్చిన రక్షక (2)
కన్న తల్లి కూడా నన్నెరుగక మునుపే
నన్నెరిగిన నా తండ్రివి        ||నా సఖుడా||

గొల్యాతయినా ఏ యుద్ధమైనా
విజయము నిచ్చిన వీరుడవు
పదివేలమంది నా వైపు కూలినా
నాతో నిలచిన ధీరుడవు (2)
నా దోశములను నీదు రక్తముతో
తుడిచివేసిన పరిశుద్ధుడవు        ||నా సఖుడా||

ఏ ఎన్నిక లేని నను ప్రేమించిన కృపామయుడవు
అందరు విడిచిన నన్నెన్నడు విడువని కరుణామయుడవు (2)
నిస్సారమైన నా జీవితములో
సారము పోసిన సజీవుడవు (2)        ||నా సఖుడా||

Nee Snehamu Entho Sathyamu
Aadyanthamu Naa Hrudilo Padilamu (2)
Naa Sakhudaa Priya Yesayya
Naa Hithudaa Snehithudaa (2)
Neeventha Goopavaadivayyaa
Nanu Aadarinchinaavayyaa (2)

Simhaala Bonulo Naa Praanaaniki
Praanamaina Naa Vibhudavu
Cherasaalalona Sankellu Virachi
Vidudala Nicchina Rakshaka (2)
Kanna Thalli Kooda Nannerugaka Munupe
Nannerigina Naa Thandrivi         ||Naa Sakhudaa||

Golyaathayinaa Ae Yuddhamaina
Vijayamu Nicchina Veerudavu
Padivelamandi Naa Vaipu Koolinaa
Naatho Nilachina Dheerudavu (2)
Naa Doshamulanu Needu Rakthamutho
Thudichivesina Parishuddhudavu         ||Naa Sakhudaa||

Ae Ennikaleni Nanu Preminchina Krupaamayudavu
Andaru Vidichina Nannennadu Viduvani Karunaamayudavu (2)
Nissaramaina Naa Jeevithamulo
Saaramu Posina Sajeevudavu (2)         ||Naa Sakhudaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply