రారాజు వస్తున్నాడో

పాట రచయిత:
Lyricist:


రారాజు వస్తున్నాడో
జనులారా.. రాజ్యం తెస్తున్నాడో
త్వరపడి వేగమే రండి
ప్రియులారా.. ప్రభుని చేరగ రండి
వస్తానన్న యేసు రాజు రాక మానునా
తెస్తానన్న బహుమానం తేక మానునా (2)       ||రారాజు||

పాపానికి జీతం రెండవ మరణం
అది అగ్ని గుండము అందులో వేదన (2)
మహిమకు యేసే మార్గము జీవము (2)
అందుకే నమ్ముకో యేసయ్యను
పొందుకో నీ పాప పరిహారము (2)       ||వస్తానన్న||

పాపం చెయ్యొద్దు మహా శాపమయ్యేను
ఈ పాప ఫలితం ఈ రోగ రుగ్మతలు (2)
యేసయ్య గాయాలు స్వస్థతకు కారణం
యేసయ్య గాయాలు రక్షణకు మార్గం
అందుకే నమ్ముకో యేసయ్యను
పొందుకో నీ పాప పరిహారము (2)       ||వస్తానన్న||

కనురెప్ప పాటున కడబూర మ్రోగగా
పరమున ఉందురు నమ్మిన వారందరు (2)
నమ్మని వారందరు శ్రమల పాలవుతారు (2)
అందుకే నమ్ముకో యేసయ్యను
చేరుకో పరలోక రాజ్యంబును (2)       ||వస్తానన్న||

Raaraaju Vasthunnaado
Janulaaraa.. Raajyam Thesthunnaado
Thvarapadi Vegame Randi
Priyulaaraa.. Prabhuni Cheraga Randi
Vasthaananna Yesu Raaju Raaka Maanunaa
Thesthaananna Bahumaanam Theka Maanunaa (2)         ||Raaraaju||

Paapaaniki Jeetham Rendava Maranam
Adi Agni Gundamu Andulo Vedana (2)
Mahimaku Yese Maargamu Jeevamu (2)
Anduke Nammuko Yesayyanu
Ponduko Nee Paapa Parihaaramu (2)         ||Vasthaanna||

Paapam Cheyyoddu Mahaa Shaapamayyenu
Ee Paapa Phalitham Ee Roga Rugmathalu (2)
Yesayya Gaayaalu Swasthathaku Kaaranam
Yesayya Gaayaalu Rakshanaku Maargam
Anduke Nammuko Yesayyanu
Ponduko Nee Paapa Parihaaramu (2)         ||Vasthaanna||

Kanu Reppa Paatuna Kadaboora Mrogagaa
Paramuna Unduru Nammina Vaarandaru (2)
Nammani Vaarandaru Shramala Paalauthaaru (2)
Anduke Nammuko Yesayyanu
Cheruko Paraloka Raajyambunu (2)         ||Vasthaanna||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply