ఉపవాసంతో ప్రార్ధనలో

పాట రచయిత: రాజా మండ్రు
Lyricist: Raja Mandru

ఉపవాసంతో ప్రార్ధనలో
నీ వైపే చూస్తున్నా దేవా
మోకాళ్లపై కన్నీటితో
నే చేయు ప్రార్ధన వినుము దేవా
అడిగిననూ ఇయ్యవా దేవా
వెదకిననూ దొరకవా దేవా
తట్టిననూ తీయవా దేవా
యేసయ్యా విను నా ప్రార్ధన        ||ఉపవాసంతో||

నా నోట మాటలెల్ల నిను స్తుతించాలయ్యా
నా యొక్క తలంపులన్ని నీవవ్వాలయ్య (2)
దీపముగా మారి వెలుగును ఇవ్వాలయ్యా (2)
రుచికరంగా నీ ఉప్పుగా ఉండాలయ్యా (2)      ||అడిగిననూ||

జీవించు కాలమంతా నీ సేవ చేయాలి
నీ యొక్క సువాసన నేనివ్వాలయ్యా (2)
నేటి యువతకు ఆదర్శంగా ఉండాలయ్యా (2)
రేపటి సంఘానికి నీ మార్గం చూపాలయ్యా (2)      ||అడిగిననూ||

Upavaasamtho Praardhanalo
Nee Vaipe Choosthunnaa Devaa
Mokaallapai Kanneetitho
Ne Cheyu Praardhana Vinumu Devaa
Adiginanu Iyyavaa Devaa
Vedakinanu Dorakavaa Devaa
Thattinanu Theeyavaa Devaa
Yesayyaa Vinu Naa Praardhana         ||Upavaasamtho||

Naa Nota Maatalella Ninu Sthuthinchaalayyaa
Naa Yokka Thalampulanni Neevavvaalayya (2)
Deepamugaa Maari Velugunu Ivvaalayyaa (2)
Ruchikaramgaa Nee Uppugaa Undaalayyaa (2)         ||Adiginanu||

Jeevinchu Kaalamanthaa Nee Seva Cheyaali
Nee Yokka Suvaasana Nenivvaalayyaa (2)
Neti Yuvathaku Aadarshamgaa Undaalayyaa (2)
Repati Sanghaaniki Nee Maargam Choopaalayyaa (2)         ||Adiginanu||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply