నమ్మదగిన దేవుడా

పాట రచయిత:
Lyricist:


నమ్మదగిన దేవుడా
నెమ్మదినిచ్చే యేసయ్యా (4)
నీవుంటే చాలయ్యా వేరేది వద్దయ్యా (2)
నీ తోడుంటే చాలయ్యా
భయమే నాకు లేదయ్యా (2)      ||నీ తోడుంటే||

శ్రమ అయినా బాధ అయినా
కరువైనా ఖడ్గమైనా (2)      ||నీ తోడుంటే||

కష్టమైనా కన్నీరైనా
కలతలైనా కలవరమైనా (2)      ||నీ తోడుంటే||

సాగరాలే ఎదురు నిలిచినా
శత్రువులంతా నన్ను తరిమినా (2)      ||నీ తోడుంటే||

భరువైనా భారమైనా
బాధ అయినా వేదనైనా (2)      ||నీ తోడుంటే||

ఎవరున్నా లేకున్నా
కలిమి అయినా లేమి అయినా (2)      ||నీ తోడుంటే||


Nammadagina Devudaa
Nemmadinichche Yesayyaa (4)
Neevunte Chaalayyaa Veredi Vaddayyaa (2)
Nee Thodunte Chaalayyaa
Bhayame Naaku Ledayyaa (2)        ||Nammadagina||

Shrama Ainaa Baadhaa Ainaa
Karuvainaa Khadgamainaa (2)       ||Nee Thodunte||

Kashtamainaa Kanneerainaa
Kalathalainaa Kalavaramainaa (2)       ||Nee Thodunte||

Saagaraale Eduru Nilichinaa
Shathruvulanthaa Nannu Thariminaa (2)       ||Nee Thodunte||

Bharuvainaa Bhaaramainaa
Baadha Ainaa Vedanainaa (2)       ||Nee Thodunte||

Evarunnaa Lekunaa
Kalimi Ainaa Lemi Ainaa (2)       ||Nee Thodunte||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply