యేసు నీ స్వరూపమును

పాట రచయిత:
Lyricist:


యేసు నీ స్వరూపమును నేను చూచుచు (2)
నీ పోలికగా నేను మారేదన్ (2)       ||యేసు||

యేసు నా కొరకు నీవు పరలోకము విడచితివి
దాసుని రూపము ధరించి దీనుడైతివి (2)
నేను దీనుడను కాను గర్వముతో నిండియున్నాను
నీదు వినయముతో నింపుము (2)       ||యేసు||

ప్రేమగల ఓ ప్రభువా లోకమును ప్రేమించితివి
నీ ప్రేమ ద్వారనే సమస్తము నిచ్చితివి (2)
నీ ప్రేమ చూపలేను కఠినుడనైయున్నాను
నీ ప్రేమతో నింపుము (2)       ||యేసు||

యేసు నీ స్వరూపము కలిగి ఆయన వాలే మారెదన్
నీ రూపాంతరము కొరకై నిరీక్షించెదన్ (2)
ఆ అద్భుత దినము కొరకు నన్ను సిద్ధపరచుము
నీ పవిత్రతతో నింపుము (2)       ||యేసు||

Yesu Nee Swaroopamunu Nenu Choochuchu (2)
Nee Polikgaa Nenu Maaredan (2)       ||Yesu||

Yesu Naa Koraku Neevu Paralokamu Vidachithivi
Daasuni Roopamu Dharinchi Deenudaithivi (2)
Nenu Deendanu Kaanu Garvamutho Nindiyunnaanu
Needu Vinayamutho Nimpumu (2)       ||Yesu||

Premagala O Prabhuvaa Lokamunu Preminchithivi
Nee Prema Dwaarane Samasthamu Nichchithivi (2)
Nee Prema Choopalenu Katinudanaiyunnaanu
Nee Prematho Nimpumu (2)       ||Yesu||

Yesu Nee Swaroopamu Kaligi Aayana Vale Maaredan
Nee Roopaantharamu Korakai Nireekshinchedan (2)
Aa Adbhutha Dinamu Koraku Nannu Siddhaparachumu
Nee Pavithrathatho Nimpumu (2)       ||Yesu||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply