యేసు ప్రభువే

పాట రచయిత:
Lyricist:


యేసు ప్రభువే – సాతాను బలమును జయించెను
అందరము – విజయ గీతములు పాడెదము
విజయ గీతములు పాడెదము

మన శ్రమలలో విజయమునిచ్చెన్
తన రాజ్యమునందు మనలను చేర్చును (2)
ఘన విజయమును మనకై పొందెన్ (2)
మన విజయము యేసే అని హర్షించెదము (2)       ||యేసు||

మనమాయన సంఘముగా
తన రక్తము ద్వారా సమకూర్చెను (2)
సంఘమునకు శిరస్సాయనే (2)
సాగిలపడి మ్రొక్కి ఆరాధించెదము (2)       ||యేసు||

మహోన్నతుడు మహా ఘనుడు
మహిమ రాజు మనకు విజయమునిచ్చే (2)
మరణము గెల్చి తిరిగి లేచే (2)
ఆర్భాటముతో హర్షించెదము (2)       ||యేసు||

Yesu Prabhuve – Saathaanu Balamunu Jayinchenu
Andaramu – Vijaya Geethamulu Paadedamu
Vijaya Geethamulu Paadedamu

Mana Shramalalo Vijayamunichchen
Thana Raajyamunandu Manalanu Cherchun (2)
Ghana Vijayamunu Manakai Ponden (2)
Mana Vijayamu Yese Ani Harshinchedamu (2)      ||Yesu||

Manamaayana Sanghamugaa
Thana Rakthamu Dwaaraa Samakoorchenu (2)
Sanghamunaku Shirassaayane (2)
Saagilapdi Mrokki Aaraadhinchedamu (2)      ||Yesu||

Mahonnathudu Mahaa Ghanudu
Mahima Raaju Manaku Vijayamunichche (2)
Maranamu Gelchi Thirigi Leche (2)
Aarbhaatamutho Harshinchedamu (2)      ||Yesu||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply