నాలాంటి చిన్నలంటే

పాట రచయిత:
Lyricist:

నాలాంటి చిన్నలంటే యేసయ్యకిష్టం
మాలాంటి వారిదే పరలోక రాజ్యం (2)

మనసు మారి చిన్న పిల్లల వంటి వారలైతేనే
పరలోక రాజ్యమని యేసు చెప్పెను (2)       ||నాలాంటి||

నాలాంటి చిన్నవారిని యేసయ్య ఎత్తుకొని
ముద్దాడి ముచ్చటించి దీవించెను (2)       ||నాలాంటి||

Naalaanti Chinnalante Yesayyakishtam
Maalaanti Vaaride Paraloka Raajyam (2)

Manasu Maari Chinna Pillala Vanti Vaaralaithene
Paraloka Raajyamani Yesu Cheppenu (2)        ||Naalaanti||

Naalaanti Chinnavaarini Yesayya Etthukoni
Muddhaadi Muchchatinchi Deevinchenu (2)        ||Naalaanti||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply