అల్ఫా ఒమేగయైన

పాట రచయిత: హోసన్నా మినిస్ట్రీస్
Lyricist: Hosanna Ministries

అల్ఫా ఒమేగయైన – మహిమాన్వితుడా
అద్వితీయ సత్యవంతుడా – నిరంతరం స్తోత్రార్హుడా (2)
రాత్రిలో కాంతి కిరణమా – పగటిలో కృపా నిలయమా
ముదిమి వరకు నన్నాదరించే సత్య వాక్యమా
నాతో స్నేహమై నా సౌఖ్యమై
నను నడిపించే నా యేసయ్యా (2)       ||అల్ఫా||

కనికర పూర్ణుడా – నీ కృప బాహుల్యమే
ఉన్నతముగా నిను ఆరాధించుటకు
అనుక్షణమున నీ ముఖ కాంతిలో నిలిపి
నూతన వసంతములు చేర్చెను (2)
జీవించెద నీ కొరకే
హర్షించెద నీలోనే (2)       ||అల్ఫా||

తేజోమయుడా – నీ దివ్య సంకల్పమే
ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులో నడుపుటకు
ఆశ నిరాశల వలయాలు తప్పించి
అగ్ని జ్వాలగా నను చేసెను (2)
నా స్తుతి కీర్తన నీవే
స్తుతి ఆరాధన నీకే (2)       ||అల్ఫా||

నిజస్నేహితుడా – నీ స్నేహ మాధుర్యమే
శుభ సూచనగా నను నిలుపుటకు
అంతులేని అగాధాలు దాటించి
అందని శిఖరాలు ఎక్కించెను (2)
నా చెలిమి నీతోనే
నా కలిమి నీలోనే (2)       ||అల్ఫా||

Alphaa Omegayaina – Mahimaanvithudaa
Advitheeya Sathyavanthudaa – Nirantharam Sthothraarhudaa (2)
Raathrilo Kaanthi Kiranamaa – Pagatilo Krupaa Nilayamaa
Mudimi Varaku Nannaadarinche Sathya Vaakyamaa
Naatho Snehamai Naa Soukhyamai
Nanu Nadipinche Naa Yesayyaa (2)       ||Alphaa||

Kanikara Poornudaa – Nee Krupa Baahulyame
Unnathamuga Ninu Aaraadhinchutaku
Anukshanamuna Nee Mukha Kaanthilo Nilipi
Noothana Vasanthamulu Cherchenu (2)
Jeevincheda Nee Korake
Harshincheda Neelone (2)       ||Alphaa||

Thejomayudaa – Nee Divya Sankalpame
Aascharyakaramaina Velugulo Naduputaku
Aasha Niraashala Valayaalu Thappinchi
Agni Jwaalagaa Nanu Chesenu (2)
Naa Sthuthi Keerthana Neeve
Sthuthi Aaraadhana Neeke (2)       ||Alphaa||

Nija Snehithudaa – Nee Sneha Maadhuryame
Shubha Soochanagaa Nanu Niluputaku
Anthuleni Agaadhaalu Daatinchi
Andani Shikharaalu Ekkinchenu (2)
Naa Chelimi Neethone
Naa Kalimi Neelone (2)       ||Alphaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply