నా జీవిత యాత్రలో

పాట రచయిత:
Lyricist:


నా జీవిత యాత్రలో
ప్రభువా నీ పాదమే శరణం
ఈ లోకమునందు నీవు తప్ప
వేరే ఆశ్రయం లేదు (2)       ||నా జీవిత||

పలు విధ శోధన కష్టములు
ఆవరించియుండగా (2)
కలత చెందుచున్న హృదయమును
కదలక కాపాడుము (2)       ||నా జీవిత||

నీ సన్నిధిలో సంపూర్ణమైన
సంతోషము కలదు (2)
నీదు కుడి హస్తములో నిత్యమున
నాకు సుఖ క్షేమముగా (2)       ||నా జీవిత||

ఈ లోక నటన ఆశలన్నియు
తరిగిపోవుచుండగా (2)
మారని వాగ్ధానములన్నియు
నే నమ్మి సాగెదను(2)       ||నా జీవిత||

ముందున్న సంతోషము తలంచి
నిందలను సహించి (2)
నీ సిలువను నే మోయుటకై
నీ కృప నాకీయుము (2)     ||నా జీవిత||

సీయోను యొక్క ఆలోచనతో
సదా నడిపించుము (2)
మహిమలో నీతోనే నిల్చుటకు
నా తండ్రి దయచూపుము (2)     ||నా జీవిత||


Naa Jeevitha Yaathralo
Prabhuvaa Nee Paadame Sharanam
Ee Lokamu Nandu Neevu Thappa
Vere Aashrayam Ledu (2)     ||Naa Jeevitha||

Palu Vidha Shodhana Kashtamulu
Aavarinchiyundagaa (2)
Kalatha Chenduchunna Hrudayamunu
Kadalaka Kaapaadumu (2)     ||Naa Jeevitha||

Nee Sannidhilo Sampoornamaina
Santhoshamu Kaladu (2)
Needu Kudi Hasthamulo Nithyamuna
Naaku Sukha Kshemamegaa (2)     ||Naa Jeevitha||

Ee Loka Natana Aashalanniyu
Tharigipovuchundagaa (2)
Maarani Vaagdhaanamulanniyu
Ne Nammi Saagedunu (2)     ||Naa Jeevitha||

Mundunna Santhoshamu Thalanchi
Nindalanu Sahinchi (2)
Nee Siluvanu Ne Moyutakai
Nee Krupa Naakeeyumu (2)     ||Naa Jeevitha||

Seeyonu Yokka Aalochanatho
Sadaa Nadipinchumu (2)
Mahimalo Neethone Nilchutaku
Naa Thandri Dayachoopumu (2)     ||Naa Jeevitha||

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: