ఓ నావికా

పాట రచయిత: జాషువా షేక్
Lyricist: Joshua Shaik

ఓ నావికా.. ఓ నావికా..
ఓ నావికా.. యేసు సామి ఊసు వినవా..

ఓ నావికా…. ఓ నావికా….
శ్రమలలో శ్రామికా… (2)
ఊసు వింటివా వింత గంటివా
యేసు సామి ఊసు నీవు వింటివా (2)
హైలెస్సో హైలెస్సా
హైలెస్సో హైలెస్సా (2)

వలేసావు రాతిరంతా
ధార పోసావు కష్టమంతా (2)
చిక్కలేదు చేప ఒక్కటైనా
దక్కలేదు ఫలము కొంతైనా (2)
అడుగడుగో యేసు వచ్చెనయ్యా
వరాలెన్నో నీకై తెచ్చెనయ్యా (2)
నింపాడు నీ నావ అద్భుత రీతితో
తృప్తిపరిచె నీ బ్రతుకు గొప్ప మేళ్ళతో (2)
వెంబడించు యేసును పూర్ణ శక్తితో
యేసే ఈ జగతికి సర్వాధికారి
యేసే నీ నావకి చూపించు దారి (2)
చేస్తాడు నిన్ను అసలైన జాలరి
మనుషుల పట్టే జాలరి (2)         ||ఓ నావికా||

విరిగి నలిగిన మనస్సుతో
చేసావు నీ సమరం (2)
శయనించక ఎడతెగక
ఈదావు ఈ భవ సాగరం (2)
అడుగడుగో యేసు వచ్చెనయ్యా
వరాలెన్నో నీకై తెచ్చెనయ్యా (2)
కరుణించాడు నిన్ను చల్లని చూపుతో
నిర్మలమయ్యె బ్రతుకు యేసుని ప్రేమతో (2)
వెంబడించు యేసును పూర్ణ శక్తితో
యేసే ఈ జగతికి సర్వాధికారి
యేసే నీ నావకి చూపించు దారి (2)
చేస్తాడు నిన్ను అసలైన జాలరి
మనుషుల పట్టే జాలరి (2)         ||ఓ నావికా||

O Naavikaa.. O Naavikaa..
O Naavikaa.. Yesu Saami Oosu Vinavaa..

O Naavikaa.. O Naavikaa..
Shramalalo Shraamikaa.. (2)
Oosu Vintivaa Vintha Gantivaa
Yesu Saami Oosu Neevu Vintivaa (2)
Hailesso Hailessaa
Hailesso Hailessaa (2)

Valesaavu Raathiranthaa
Dhaara Posaavu Kashtamanthaa (2)
Chikkaledhu Chepa Okkatainaa
Dhakkaledhu Phalamu Konthainaa (2)
Adugadugo Yesu Vachchenayyaa
Varaalenno Neekai Thechchenayyaa (2)
Nimpaadu Nee Naava Adbhutha Reethitho
Thrupthiparache Nee Brathuku Goppa Mellatho (2)
Vembadinchu Yesunu Poorna Shakthitho
Yese Ee Jagathiki Sarvaadhikaari
Yese Nee Naavaki Choopinchu Daari (2)
Chesthaadu Ninnu Asalaina Jaalari
Manushula Patte Jaalari (2)       ||O Naavikaa||

Virigi Naligina Manassutho
Chesaavu Nee Samaram (2)
Shayaninchaka Edathegaka
Eedhaavu Ee Bhava Saagaram (2)
Adugadugo Yesu Vachchenayyaa
Varaalenno Neekai Thechchenayyaa (2)
Karuninchaadu Ninnu Challani Chooputho
Nirmalamayye Brathuku Yesuni Prematho (2)
Vembadinchu Yesunu Poorna Shakthitho
Yese Ee Jagathiki Sarvaadhikaari
Yese Nee Naavaki Choopinchu Daari (2)
Chesthaadu Ninnu Asalaina Jaalari
Manushula Patte Jaalari (2)       ||O Naavikaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply