ప్రభువా ప్రభువా

పాట రచయిత:
Lyricist:


ప్రభువా ప్రభువా
కడలిని మా గాథ వినవా
ప్రభువా ప్రభువా
ఇకనైనా మా జాలి గనవా
ఎన్నాళ్ళు ఎన్నాళ్ళు
ఎన్నాళ్ళు ఇంకా ఈ శోధనల్        ||ప్రభువా||

ఎదలో చెలరేగే సుడిగాలుల్లో
ఎగసే ఆశ నిరాశ కెరటాలు
నావకు చుక్కానివై
నాలో ధైర్యం కలిగించవా
సహనము శాంతము కరువు అయిన బ్రతుకులో
మరియ తనయా మరి ఇంకా ఎన్నాళ్లీ శోధనల్        ||ప్రభువా||

దేవా నీ దయలో ధన్యుడనవ తగనా
నాలో విశ్వాసం ఇంకా చాలాదనా
మందలో నీ అండలో
నేను ఉన్నా గొర్రెపిల్లనై
దీనులు అనాథలు అభాగ్యులైన ఎందరినో
నడిపించు ఓ తండ్రి నాకింక ఎన్నాళ్లీ శోధనల్          ||ప్రభువా||

Prabhuvaa Prabhuvaa
Kadaleni Maa Gaatha Vinavaa
Prabhuvaa Prabhuvaa
Ikanaina Maa Jaali Ganavaa
Ennaallu Ennaallu
Ennaallu Inkaa Ee Shodhanal        ||Prabhuvaa||

Edalo Chelarege Sudigaalullo
Egase Aasha Niraasha Kerataalu
Naavaku Chukkaanivai
Naalo Dhairyam Kaliginchavaa
Sahanamu Shaanthamu Karuvu Aina Brathukulo
Mariya Thanayaa Mari Inka Ennaallee Shodhanal        ||Prabhuvaa||

Devaa Nee Dayalo Dhanyudanava Thaganaa
Naalo Vishwaasam Inkaa Chaaladanaa
Mandhalo Nee Andalo
Nenu Unnaa Gorrepillanai
Deenulu Anaathalu Abhaagyulaina Endarino
Nadipinchu O Thandri Naakinka Ennaallee Shodhanal      ||Prabhuvaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply