కుమ్మరి చేతిలో

పాట రచయిత:
Lyricist:

కుమ్మరి చేతిలో మంటి వలె
తల్లి ఒడిలో పసి బిడ్డ వలె (2)
అయ్యా నీ కృపతో నన్ను మార్చుము
యేసయ్యా నీ పోలికగా నన్ను దిద్దుము       ||కుమ్మరి||

నాలోని స్వయమును నలుగ గొట్టుము
నాలోని వంకరలు సక్కగా చేయుము (2)
నీ పోలిక వచ్చే వరకు
నా చేయి విడువకు (2)
సారె పైనుండి తీసివేయకు (2)      ||కుమ్మరి||

నాలోని అహమును పారద్రోలుము
నాలోని తొందరలు తీసి వేయుము (2)
నీ భుజముపై ఆనుకొనే
బిడ్డగా మార్చుము (2)
నీ చేతితో నడిపించుము (2)      ||కుమ్మరి||

Kummari Chethilo Manti Vale
Thalli Odilo Pasi Bidda Vale (2)
Ayyaa Nee Krupatho Nannu Maarchumu
Yesayyaa Nee Polikagaa Nannu Diddhumu        ||Kummari||

Naaloni Swayamunu Naluga Gottumu
Naaloni Vankaralu Sakkagaa Cheyumu (2)
Nee Polika Vachche Varaku
Naa Cheyi Viduvaku (2)
Saare Painundi Theesiveyaku (2)      ||Kummari||

Naaloni Ahamunu Paaradrolumu
Naaloni Thondaralu Theesi Veyumu (2)
Nee Bhujamupai Aanukone
Biddagaa Maarchumu (2)
Nee Chethitho Nadipinchumu (2)      ||Kummari||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply