ఇది దేవుని నిర్ణయము

పాట రచయిత: జోనా సామ్యెల్
Lyricist: Jonah Samuel

ఇది దేవుని నిర్ణయము
మనుష్యులకిది అసాధ్యము (2)
ఏదేను వనమందు
ప్రభు స్థిరపరచిన కార్యము (2)
ప్రభు స్థిరపరచిన కార్యము      ||ఇది||

ఈ జగతి కన్నా మునుపే
ప్రభు చేసెను ఈ కార్యము (2)
ఈ ఇరువురి హృదయాలలో
కలగాలి ఈ భావము (2)
నిండాలి సంతోషము     ||ఇది||

వరుడైన క్రీస్తు ప్రభువు
అతి త్వరలో రానుండెను (2)
పరలోక పరిణయమే
మనమెల్లరము భాగమే (2)
మనమెల్లరము భాగమే     ||ఇది||

Idhi Devuni Nirnayamu
Manushyulakidhi Asaadhyamu (2)
Aedenu Vanamandhu
Prabhu Sthiraparachina Kaaryamu (2)
Prabhu Sthiraparachina Kaaryamu      ||Idhi||

Ee Jagathi Kanna Munupe
Prabhu Chesenu Ee Kaaryamu (2)
Ee Iruvuri Hrudayaalalo
Kalagaali Ee Bhaavamu (2)
Nindaali Santhoshamu       ||Idhi||

Varudaina Kreesthu Prabhuvu
Athi Thvaralo Raanundenu (2)
Paraloka Parinayame
Manamellaramu Bhaagame (2)
Manamellaramu Bhaagame       ||Idhi||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply