ఎంత ప్రేమో నాపై

పాట రచయిత: దీవెనయ్య
Lyricist: Deevenaiah

ఎంత ప్రేమో నాపై యేసయ్యా
నేను ఎలాగ వివరించగలనయ్యా (2)
పెంట కుప్పలలో పడి ఉన్ననూ
నా మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టితివా
జిగట ఊబిలో నేను దిగి ఉన్ననూ
నా చేయి పట్టి నను పైకి లేపితివా       ||ఎంత||

దాహం తీర్చగలేని బావి అయిననూ
నేను పాపపు కుండను విడువకుంటిని (2)
నా పాపమంత క్షమించితివి (2)
జీవ జలమిచ్చి నన్ను చేర్చుకుంటివి (2)     ||ఎంత||

పందులున్న చోట నలిగి పడి ఉంటిని
నా పాపమే చుట్టు ముట్టి పట్టుకున్నది (2)
బుద్ధి వఛ్చి నేను నిన్ను ఆశ్రయించగా (2)
క్షమియించి నీ రక్షణిచ్చితివి (2)     ||ఎంత||

నరికిన కొమ్మ వలె ఎండిపోతిని
నా పాపాన్ని దాచి దాచి నశించితిని (2)
ఒప్పుకొనగా నాకు జీవమిచ్చితివి (2)
(ఎండిన) మొద్దును చిగురింపజేసితివి (2)     ||ఎంత||

Entha Premo Naapai Yesayyaa
Nenu Elaaga Vivarinchagalanayyaa (2)
Penta Kuppalalo Padi Unannu
Naa Meda Meedha Padi Muddhu Pettithivaa
Jigata Oobhilo Nenu Digi Unnanu
Naa Cheyi Patti Nanu Paiki Lepithivaa      ||Entha||

Daaham Theerchagaleni Baavi Ainanu
Nenu Paapapu Kundanu Viduvakuntini (2)
Naa Paapamantha Kshaminchithivi (2)
Jeeva Jalamichchi Nannu Cherchukuntivi (2)      ||Entha||

Pandhulunna Chota Naligi Padi Untini
Naa Paapame Chuttu Mutti Pattukunnadhi (2)
Buddhi Vachchi Nenu Ninnu Aashrayinchagaa (2)
Kshamiyinchi Nee Rakshanichchithivi (2)      ||Entha||

Narikina Komma Vale Endipothini
Naa Paapaanni Daachi Daachi Nashinchithini (2)
Oppukonagaa Naaku Jeevamichchithivi (2)
(Endina) Moddhunu Chigurimpajesithivi (2)      ||Entha||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply